İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin güncel Bakanlar Kurulu Kararları ve Ekonomi Bakanlığı Tebliğleri ve genel olarak gümrük ve ithalat rejimi uygulamaları hakkında özetleri içermektedir.

Polyester Düz İpliklerin İthalatında Uygulanan Kesin Damping Önlemine İlişkin Ara Gözden Geçirme Soruşturması Açılmıştır

Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuru ile; Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya ve Hindistan menşeli 5402.47 GTİP altında sınıflandırılan polyester düz ipliklerin ithalatında halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, yerli üretim dalının uğradığı zararı ortadan kaldırmak için yeterli olmadığı gerekçesiyle bir ara gözden geçirme soruşturması açılması talep edilmiştir.

Söz konusu başvuru neticesinde talep edilen soruşturma, 2016/37 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile açılarak 7 Eylül 2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 37 günlük süre bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan bütün ilgili taraflar için ise bu süre Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren başlayacaktır.

İlgili tarafların işbirliğine gelmediği veya işbirliğine gelmediğinin sayıldığı hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılmakta ve bu halde soruşturmanın sonucu bahse konu taraf için işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilmektedir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Porselenden ve Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyası İthalatına Yönelik Damping Soruşturması Açılmıştır

Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. ve Heriş Seramik ve Turizm Sanayi A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 6911.10.00.00.11, 6911.10.00.00.12, 6911.10.00.00.19, 6912.00.21.00.00, 6912.00.23.00.00, 6912.00.25.00.11, 6912.00.25.00.12, 6912.00.25.00.19 ve 6912.00.29.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “porselenden ve seramikten sofra ve mutfak eşyası” ürünlerinin dampingli olduğu ve yerli üretim dalı üzerinde zarara yol açtığı gerekçesiyle soruşturma açılması talep edilmiştir.

Söz konusu başvuru neticesinde talep edilen soruşturma, 2016/38 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile açılarak 24 Eylül 2016 tarih ve 29837 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 37 günlük süre bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan bütün ilgili taraflar için ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacaktır.

İlgili tarafların işbirliğine gelmediği veya işbirliğine gelmediğinin sayıldığı hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılmakta ve bu halde soruşturmanın sonucu bahse konu taraf için işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilmektedir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.