Malezya ve Ürdün Menşeili Koagüle Suni Deri İthalatında Dampinge Karşı Önlem Alınmıştır

Malezya ve Ürdün menşeili 5603.12 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP)’de yer alan “Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 3921.13 GTP’de yer alan “Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri” ürününe yönelik başlatılan soruşturmanın tamamlanması neticesinde söz konusu ürün grubuna ilişkin yürürlükte olan dampinge karşı önlemin sürdürülmesine ve aşağıda yer alan şekilde uygulanmasına karar verilmiştir:

GTP

Eşya Tanımı

Menşe/ Çıkış Ülkesi

Dampinge Karşı Önlem (ABD Doları/Kg)

5603.14

Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malezya

Ürdün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 ABD

Doları/Kg

3921.13

Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2    ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri

 

 

Kararın yer aldığı 2021/43 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 4 Eylül 2021 tarih ve 31588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Polyester Elyaf İthalatında Dampinge Karşı Önlemler Askıya Alındı

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Endonezya Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeili ve 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan polyesterden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf) ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlemler İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ticaret Bakanı onayı ile korunma önlemleri yürürlükte olduğu sürece askıya alınmıştır.

Kararın yer aldığı 2021/44 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 8 Eylül 2021 tarih ve 31592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır ve 23 Eylül 2021’de yürürlüğe girmiştir. 

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Polyester Elyaf İthalatında Tarife Kontenjanına Dair Usul ve Esaslar Düzenlendi

Ek mali yükümlülüklerin uygulandığı her bir dönem için tarife kontenjanı eşyanın tamamı için toplam 16.593 ton olarak belirlenmiştir ve bir dönemde verilen kontenjan 5.531 tonu geçemeyecektir. Başvurular Bakanlık sitesi üzerinden yapılacaktır.  

Usul ve esasların belirlendiği 2021/9 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ, 11 Eylül 2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır ve 23 Eylül 2021’de yürürlüğe girmiştir. İlgili Tebliğ metninin tamamına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.