İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin olarak 1 Haziran 2020 – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında yayımlanan Ticaret Bakanlığı Tebliğleri hakkındaki özetler aşağıda yer almaktadır.

POLİESTERLERDEN TANIMI ALTINDA SINIFLANDIRILAN EŞYALARIN İTHALATINA GÖZETİM UYGULAMASI GETİRİLDİ

5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Poliesterlerden” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler” başlığı altında sırasıyla “İthalat İşlemleri”, “E-İmza Uygulamalarına Giriş”, “İthalat İşlemleri” bağlantıları takip edilerek elektronik imza ile yapılabilir. Ayrıca, www.turkiye.gov.tr adresinden de başvurulabilir. Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması hâlinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir.

Düzenlenecek gözetim belgelerinin geçerlilik süresi dokuz ay olup, gerekli görüldüğü halde altı ay uzatılabilecektir.

Soruşturma kararının yer aldığı 2020/4 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ, 30 Mayıs 2020 tarih ve 31140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İRAN MENŞEİLİ İTHALATLARA KOTA GETİRİLDİ 

5 Mayıs 2020 tarihli ve 31118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/2) çerçevesinde 3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünün İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında uygulanan kotanın dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları tebliğ ile düzenlenerek kotanın aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanacağı belirtilmiştir:

Kararın yer aldığı 2020/6 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ, 2 Haziran 2020 tarih ve 31143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İTHALATTA GÖZLEM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİP (SERİ NO: 2019/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 

Buna göre gözetime tabi olacak eşya ilgili tebliğin ekinde belirlenmiş olup, Tebliğ’in 2. maddesine “2/1. maddede belirtilen ürünler, bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında brüt 25 kg veya daha az miktarda olması durumunda kayda alma uygulamasına tabi değildir.” İfadesi eklenmiş ve “Kayıt Belgesi Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler”e bu Tebliğ Ek’inde yer alan İhracatçı – Üretici Bilgi Formu’nun gerekli görülmesi halinde talep edileceği belirtilmiştir.

Kararın yer aldığı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 2 Haziran 2020 tarih ve 31143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERİ NO:2013/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 

4 Haziran 2013 tarihli ve 28667 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’e (“Tebliğ”) getirilen değişiklik ile ilk olarak Tebliğ’in 1. maddesinde belirtilen ürünlerin ithalatı için Kayıt Belgesi alınması gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca gümrük beyannamesinin tescili esnasınca tespit edilen kıymet ve miktarın kayıt belgesinde kayıtlı miktarı %5 oranına kadar aşması halinde ithalatın yapılmasının engellenmeyeceği düzenlenmiş olup, Tebliğ’in ekinde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesi güncellenmiştir.

Kararın yer aldığı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 2 Haziran 2020 tarih ve 31143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

2007/29 NUMARALI İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALKTI

Hamsi balığının ithalatına kısıtlama getiren 18 Ekim 2007 tarihli ve 26674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/29) yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili duyuruya bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

2011/5 NUMARALI İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALKTI

Bazı balık türlerinin ithalatına kısıtlama getiren 12 Mayıs 2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5) yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili duyuruya bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

DİŞ FIRÇASI İTHALATINA KORUNMA ÖNLEMİ GETİRİLDİ 

Mevcut koruma önlemleri neticesinde ithalatın yerli üretim üzerinde bir tehdit olabileceğinin tespit edilmesi ile, Ticaret Bakanlığı tarafından diş fırçası ithalatına ilişkin soruşturma başlatılmasına karar verilmiştir. Tebliğ’de soruşturmanın nasıl yürütüleceğine dair usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Kararın yer aldığı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/3), 3 Haziran 2020 tarih ve 31144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/12)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 

Buna göre ilgili Tebliğ’in 4. maddesinde yer alan 8539.21.30.00.00 ve 8539.29.30.00.00 GTİP’li eşyanın gümrük kıymetleri sırasıyla 0,80 ve 0,15 ABD Doları olarak güncellenmiştir. 7 Haziran 2020 tarih ve 31148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ilgili Tebliğ’in tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

TİCARET BAKANLIĞI YENİ İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ GETİRDİ 

7 Haziran 2020 tarih ve 31148 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan tebliğler ile çeşitli İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’lerde alınacak yeni önlemlere ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. İlgili tebliğlerin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İTHALATTA KROUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TBLİĞ NP: 2020/5) YAYIMLANDI 

3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda Plastikler ve Mamülleri grubunun “Diğerleri” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde Ticaret Bakanlığı tarafından soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Kararın yer aldığı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/5), 11 Haziran 2020 tarih ve 31152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İSRAİL MENŞEİLİ EŞYALARIN İTHALATINA GÖZETİM UYGULAMASI GETİRİLDİ 

İsrail’den ithal edilen 7005.29 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Diğerleri” olarak yer alan renksiz düzcam ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma kararının yer aldığı 2020/10 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 23 Haziran 2020 tarih ve 31164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ABD VE ALMANYA MENŞEİLİ PVC İTHALATINA GÖZETİM UYGULAMASI GETİRİLDİ 

ABD ve Almanya’dan ithal edilen 3904.10.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Diğerleri” olarak yer alan yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma kararının yer aldığı 2020/11 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 24 Haziran 2020 tarih ve 31165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Vietnam Menşeili Paslanmaz Çelik İthalatına Gözetim Uygulaması Getirildi

Vietnam’dan ithal edilen 7306.61.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan paslanmaz çelik ürününe ve 7306.40.20.90.00 ile 7306.40.80.90.00 GTİP’te “Diğerleri” olarak yer alan renksiz düzcam ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma kararının yer aldığı 2020/13 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 24 Haziran 2020 tarih ve 31165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Oranları Değiştirildi

Tekstil, konfeksiyon, deri ayakkabı ve benzeri ürünlere uygulanan ilave gümrük vergilerini düzenleyen 20 Nisan 2020 tarihli ve 2429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında değişiklik yapılarak ilgili tarifeler değiştirilmiştir.

Düzenlemeyi getiren 2705 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 30 Haziran 2020 tarih ve 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapıldı

20 Aralık 1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı’nın ekli liste doğrultusunda organik kimyasallar, silikon materyaller gibi ürün gruplarına uygulanan tarifenin kapsamı değiştirilmiştir.

Düzenlemeyi getiren 2703 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 30 Haziran 2020 tarih ve 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.