Çin Menşeli Muhtelif Mafsal Halkalı Zincirler ve Aksamı İthalatına Yönelik Soruşturma Başlatıldı

Soruşturma kararının yer aldığı 2021/30 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 16 Haziran 2021 tarih ve 31513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “7315.11.90.00.11 GTİP’li “transmisyon zincirleri, 7315.11.90.00.19 GTİP’li “diğerleri”, “7315.12.00.00.11 GTİP’li “diğerleri”, 7315.12.00.00.19 GTİP’li “diğerleri” ve 7315.19.00.00.00 GTİP’li “aksamlar”ın ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.