İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin olarak 1 Kasım 2019 – 30 Kasım 2019 tarihleri arasında yayımlanan Ticaret Bakanlığı Tebliğleri hakkındaki özetler aşağıda yer almaktadır.

Çin ve Vietnam’dan Polietilen ve Polipropilenden Mamul Şerit veya Benzerlerinden Dokunmuş Mensucat İthalatına İlişkin Olarak Soruşturma Açıldı

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19 ve 3926.90.97.90.18 GTİP’de tanımlı “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma kararının yer aldığı 2019/30 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 8 Kasım 2019 tarih ve 30942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Güney Kore Menşeli “Dioktil Tereftalatı” İthalatına Yönelik Yürütülen Soruşturmada Karar Verildi

Güney Kore menşeli 2917.39.95.90.13 GTİP’li dioktil tereftalatı (DOTP) ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, aynı ülke menşeli 3812.20.90.00.00 GTİP’li “diğerleri” tanımlı eşya ithalatı yoluyla etkisiz kılındığı iddiası ile Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından açılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Güney Kore menşeli olarak beyan edilen 3812.20.90.00.00 GTİP’li “diğerleri” tanımlı eşyadan “yalnız dioktil tereftalat içerenler”in ithalatında, 2917.39.95.90.13 GTİP’li DOTP ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem ile aynı oranda dampinge karşı önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

2019/32 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 9 Kasım 2019 tarih ve 30943 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.