İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin güncel Bakanlar Kurulu Kararları ve Ekonomi Bakanlığı Tebliğleri ve genel olarak gümrük ve ithalat rejimi uygulamaları hakkında özetleri içermektedir.

Yalnız Duvar Tipi Split Klimalar İthalatında Uygulanan Kesin Damping Önlemine İlişkin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılmıştır

Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. ve Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuru ile Çin Halk Cumhuriyet Menşeili 8415.10.90.00.00, GTİP’i altında kayıtlı “yalnız duvar tipi split klimalar”; 8415.90.00.90.11 GTİP’inde yer alan “yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)” ve 8415.90.00.90.12 GTİP’i altında bulunan “yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri” ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devam etmesi veya yeniden tekrarlanabilmesi ihtimaline yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talep edilmiştir.

Söz konusu soruşturma neticesinde talep edilen soruşturma, 2017/8 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile açılarak 21 Mart 2017 tarih ve 30014 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Beyazlatılmamış Kraftlayner Kağıtlara Uygulanan Kesin Damping Önleminin Değişiklikler ile Devamına Karar Verilmiştir

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde mevcut dampinge karşı kesin önlem uygulanmasının değiştirilerek devamına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Amerika Birleşik Devletleri menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00 ve 4804.11.90.10.00 GTIP altında sınıflandırılan “beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar” ürününün ithalinde uygulanmakta olan kesin dampinge karşı önlem değiştirilerek uygulanmaya devam edecektir. Bununla birlikte, dampinge karşı mevcut önlemin ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle etkisiz kılınmaması amacıyla dampinge karşı önlemin metrekare ağırlığı 175 gramın altındaki beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlara da uygulanması gerektiği tespit edilmiştir. Söz konusu soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararları yürürlüğe koyan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2017/1, 7 Mart 2017 tarih ve 30000 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu çerçevede uygulanacak dampinge karşı kesin önlem oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.