İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin güncel Bakanlar Kurulu Kararları ve Ekonomi Bakanlığı Tebliğleri ve genel olarak gümrük ve ithalat rejimi uygulamaları hakkında özetleri içermektedir.

Cam Elyafı Takviye Malzemeleri İthalatına İlişkin Olarak Damping Soruşturması Açılmıştır

Cam Elyaf Sanayii A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuru ile Mısır Arap Cumhuriyeti menşeli 7019.12.00.00.00, 7019.19.10.00.00, 7019.19.90.00.00, 7019.31.00.00.00, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 GTİP’leri altında kayıtlı altında kayıtlı “cam elyafı takviye malzemeleri” ürünün dampingli olduğu gerekçesiyle soruşturma açılması talep edilmiştir. Söz konusu başvuru neticesinde talep edilen soruşturma, 2017/11 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile açılarak 14.05.2017 tarih ve 30066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 37 günlük süre bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan bütün ilgili taraflar için ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacaktır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Pentaeritritol (pentaeritrit) İthalatına İlişkin Olarak Uygulanan Kesin Damping Önleminin Devamına Karar Verilmiştir

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve yürüyen nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 2905.42.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “Pentaeritritol (pentaeritrit)” ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2016/14 Sayılı Tebliğ ile mevcut dampinge karşı önlem uygulanmasının devamına karar verilerek söz konusu önlem 14 Mayıs 2017 tarih ve 30066 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Bu kapsamda; dampinge karşı önlemlerin tabloda belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Fotovoltaik (solar) modül ve Paneller İthalatına Gözetim Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir

12 Mayıs 2017 tarih ve 30064 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile aşağıda GTIP numaraları belirtilen Fotovoltaik (solar) modül ve Paneller yine aşağıda belirtilen birim gümrük kıymetinin altında olanlarının ithalatına yönelik başlatılan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Tebliğ yayımını tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda belirtilen eşyalar sadece Ekonomi Bakanlığınca (“Bakanlık”) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilir. Gözetim belgesi başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Tebliğ ekinde yer alan formların doldurulması ve aşağıdaki belgeler ile birlikte Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

  • İmza sirküleri
  • Beyan sahibi ve ithalatçı farklı ise vekâletname
  • Proforma fatura veya ticari fatura

Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden sonra 10 iş günü içerisinde Bakanlığa iadesi zorunludur. Gözetim belgesinin devredilebilmesi mümkün değildir.

İlgili Tebliğ metni ve eklerinin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Boru Bağlantı Parçaları (ve diğerleri) İthalatında Uygulanan Kesin Damping Önlemine İlişkin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılmıştır

Trakya Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Konak Rakor Sıhhi Tesisat Malzemeleri İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilen başvuru ile Brezilya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşehili 7307.19 GTİP’i altında kayıtlı “Boru Bağlantı Parçaları (diğerleri)” ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devam etmesi veya yeniden tekrarlanabilmesi ihtimaline yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talep edilmiştir.

Söz konusu soruşturma neticesinde talep edilen soruşturma, 2017/13 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile açılarak, 12 Mayıs 2017 tarih ve 30064 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Poliesterlerden Sentetik Devamsız Lifler İthalatında Uygulanan Kesin Damping Önlemine İlişkin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılmıştır

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Kore Cumhuriyeti ve Endonezya Cumhuriyeti menşeli 5503.20.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “poliesterlerden sentetik devamsız lifler” ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devam etmesi veya yeniden tekrarlanabilmesi ihtimaline yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talep edilmiştir.

Söz konusu soruşturma neticesinde talep edilen soruşturma, 2017/14 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile açılarak, 12 Mayıs 2017 tarih ve 30064 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Fotovoltaik (solar) modül ve Paneller İthalatına Gözetim Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir

24 Mayıs 2017 tarih ve 30075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/6 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile aşağıda GTIP numaraları belirtilen Transmisyon Zincirleri ve diğerlerinden, yine aşağıda belirtilen birim gümrük kıymetinin altında olanlarının ithalatına yönelik başlatılan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda belirtilen eşyalar sadece Ekonomi Ba

kanlığınca (“Bakanlık”) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilir. Gözetim belgesi başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Tebliğ ekinde yer alan formların doldurulması ve aşağıdaki belgeler ile birlikte Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

  • İmza sirküleri
  • Beyan sahibi ve ithalatçı farklı ise vekâletname
  • Proforma fatura veya ticari fatura

Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden sonra 10 iş günü içerisinde Bakanlığa iadesi zorunludur. Gözetim belgesinin devredilebilmesi mümkün değildir.

İlgili Tebliğ metni ve eklerinin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz