İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin olarak 1 Mayıs 2018 – 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ve Ekonomi Bakanlığı Tebliğleri hakkındaki özetler aşağıda yer almaktadır.

Almanya ve Hindistan Menşeli/Çıkışlı Menteşeler, Sabit Askılıklar, Şapka Askıları, Dirsekler ve Benzeri Eşyaların İthalatına Yönelik Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma Açılmıştır

Samet Kalıp ve Madeni Eşya San.ve Tic. A.Ş. ile Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) tarafından, Almanya ve Hindistan menşeli/çıkışlı sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç 8302.10 G.T.P.’de tanımlı menteşeler, 8302.50.00.00.00 G.T.İ.P.’de tanımlı sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya ve 8302.42.00.00.00 G.T.İ.P.’de tanımlı sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç mobilyalar için diğerleri eşyasının ithalatına yönelik olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasını talep etmiştir.

Söz konusu başvuru neticesinde talep edilen soruşturma, 2018/17 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile açılarak 3 Mayıs 2018 tarih ve 30410 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 37 günlük süre, bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan bütün ilgili taraflar için ise Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren başlayacaktır.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Valfler ve Diğer Eşyaların İthalatı için Gözetim Belgesi Uygulaması Getirilmiştir

16 Mayıs 2018 tarihli ve 30423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin 2018/6 Sayılı Tebliğ ile aşağıdaki tabloda gösterilen eşyalar için ileriye yönelik olarak gözetim uygulamasına geçilmiştir.

Bu nedenle, belirtilen eşyalar Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilecektir. Söz konusu gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

Tebliğ, yayımını takip eden 30. gün yürürlüğe girer. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Çin Halk Cumhuriyeti Menşeili Kontrplak Ürününün İthalatında Uygulanan Kesin Damping Önleminin Devamına Karar Verilmiştir

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 GTP altında kayıtlı “kontrplakların” ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 208/18 sayılı Tebliğ ile mevcut dampinge karşı önlem uygulanmasının devamına karar verilerek önlem 22 Mayıs 2018 tarih ve 30428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Bu kapsamda uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin aşağıda belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir:

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bazı Transmisyon Kolanları ve Diğer Eşyaların İthalatı için Gözetim Belgesi Uygulaması Getirilmiştir

23 Mayıs 2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin 2018/9 Sayılı Tebliğ ile aşağıdaki tabloda gösterilen eşyalar için ileriye yönelik olarak gözetim uygulamasına geçilmiştir.

Bu nedenle, belirtilen eşyalar Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilecektir. Söz konusu gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

Tebliğ, yayımını takip eden 30. gün yürürlüğe girer. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli “Poliesterlerden Sentetik Devamsız Lifler (Polyester Elyaf)” İthalatında Uygulanan Kesin Damping Önlemine İlişkin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılmıştır

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından yapılan ve Ertona Tekstil Plastik Geri Dönüşüm San. ve Tic. A.Ş., Yılmaz Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm San. ve Tic. Ltd. Şti., Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş., Uğur Geri Dönüşüm ve Elyaf San. ve Ltd. Şti., Euro Fiber Teks. Plastik Elyaf Tur. Amb. Atıkları Geri Dönüşüm San. ve Tic. Ltd. Şti., Ritaş Kimya ve Tekstil San. Tic. A.Ş. ve Altıparmaklar Tekstil Elyaf San. ve Tic. Ltd. Şti. firmaları tarafından desteklenen başvuru ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeili 5503.20.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “poliesterlerden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)” ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devam etmesi veya yeniden tekrarlanabilmesi ihtimaline yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talep edilmiştir.

Söz konusu soruşturma neticesinde talep edilen soruşturma, 2018/20 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile açılarak, 24 Mayıs 2018 tarih ve 30430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Çin Halk Cumhuriyeti’nden Granit İthalatında Mevcut Önlemin Devam Etmesine Karar Verilmiştir

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 6802.23 ve 6802.93 GTİP’i altında kayıtlı “granit” ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2018/19 Sayılı Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlem uygulanmasının devamına karar verilerek söz konusu önlem 24 Mayıs 2018 tarih ve 30430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Bu kapsamda uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aşağıda belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir:

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.