Patates İthalatına Gözetim Uygulaması Getirildi

0701.90 gümrük tarife istatistik pozisyonu numarası altında sınıflandırılan patates cinsi eşyanın CIF kıymeti ton (brüt) başına 500 Amerikan Doları altında olanlarının ithalatı 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) gözetim uygulamasına tabi kılınmıştır.

Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler” başlığı altında sırasıyla “İthalat İşlemleri”, “E-İmza Uygulamalarına Giriş”, “İthalat İşlemleri” bağlantıları takip edilerek elektronik imza ile yapılabilir. Ayrıca, www.turkiye.gov.tr adresinden de başvurulabilir. Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir.

Düzenlenecek gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

Bu kapsamda 13 Mayıs 2020 tarih ve 31126 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in (Tebliğ No: 2020/7) tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Karpuz İthalatına Gözetim Uygulaması Getirildi

0807.11.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu numarası altında sınıflandırılan “Karpuzlar” cinsi eşyanın gümrük kıymeti ton (brüt) başına 300 Amerikan Doları altında olanlarının ithalatı ileriye yönelik olarak gözetim uygulamasına tabi kılınmıştır.

Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler” başlığı altında sırasıyla “İthalat İşlemleri”, “E-İmza Uygulamalarına Giriş”, “İthalat İşlemleri” bağlantıları takip edilerek elektronik imza ile yapılabilir. Ayrıca, www.turkiye.gov.tr adresinden de başvurulabilir. Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması hâlinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir.

Düzenlenecek gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

Bu kapsamda 15 Mayıs 2020 tarih ve 31128 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in (Tebliğ No: 2020/8) tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Çeltik İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanında Süreler Uzatıldı

2 Nisan 2020 tarihli ve 2349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile, 1006.10 gümrük tarife pozisyonundaki “Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik)” ürünlerine ilişkin olarak miktarı 100.000 ton ve gümrük vergisi oranı %0 olacak biçimde 31 Mayıs 2020 tarihine kadar tarife kontenjanı açılmıştı. 2349 sayılı Cumhurbaşkanı Karar kapsamında düzenlenen ithal lisanslarının 31 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olacağı öngörülmüştü.

2349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda öngörülen süreler 30 Nisan 2020 tarihli ve 2482 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılmıştır. Buna göre, tarife kontenjanı dönem sonu ile ithal lisanslarının geçerlilik süreleri 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

30 Nisan 2020 tarihli ve 31114 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren süre uzatımına ilişkin 30 Nisan 2020 tarihli ve 2482 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.