Hırvatistan Menşeli “Tahıllı Kaşık Maması” İthalatına İlişkin Olarak Soruşturma Açıldı

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından Hırvatistan Cumhuriyeti menşeli 1901.10.00.19.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “tahıllı kaşık maması”na yönelik bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma kararının yer aldığı 2020/7 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 14 Nisan 2020 tarih ve 31099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

“Fotovoltaik (Solar) Modül ve Paneller” İthalatında Gözetim Uygulaması Getirildi

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından, aşağıda belirtilen eşyanın ithalatına yönelik olarak gözetim uygulaması başlatılmıştır.

Söz konusu eşya sadece Ticaret Bakanlığınca verilecek Gözetim Belgesi ile ithal edilebilecektir.

Gözetim Belgesi başvuruları Ticaret Bakanlığının internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) veya e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılabilir. Tebliğ Ekinde yer alan başvuru formunun doldurularak Bakanlığa gönderilmesiyle de başvuru yapılabilir. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

Söz konusu gözetim uygulamasını getiren İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/5), 14 Nisan 2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmakla, yayımı tarihini takip eden 30. gün yürürlüğe girecektir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.