İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin güncel Bakanlar Kurulu Kararları ve Ekonomi Bakanlığı Tebliğleri ve genel olarak gümrük ve ithalat rejimi uygulamaları hakkında özetleri içermektedir.

Özlü kaynak Telleri İthalatına İlişkin Olarak Uygulanan Kesin Damping Önleminin Devamına Karar Verilmiştir

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş’nin başvurusu üzerine başlatılan ve yürüyen nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8311.20.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için) (özlü kaynak telleri)” ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2016/23 Sayılı Tebliğ ile mevcut dampinge karşı önlem uygulanmasının devamına karar verilerek söz konusu önlem 23 Şubat 2017 tarih ve 29988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/3 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlüğe konulmuştur.

Bu kapsamda; dampinge karşı önlemlerin tabloda belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Tereftalik Asit İthalatına İlişkin Olarak Damping Soruşturması Açılmıştır

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuru ile Kore Cumhuriyeti, Belçika Krallığı ve İspanya Krallığı menşeli 2917.36.00.00.11 GTİP’si altında kayıtlı “tereftalik asit” ürünün dampingli olduğu gerekçesiyle soruşturma açılması talep edilmiştir. Söz konusu başvuru neticesinde talep edilen soruşturma, 2017/4 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile açılarak 23 Şubat 2017 tarih ve 29988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 37 günlük süre bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan bütün ilgili taraflar için ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacaktır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Polieterlerden Kısmen Çekimli İplik İthalatına İlişkin Olarak Damping Soruşturması Açılmıştır

Korteks Mensucat ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilen başvuru ile Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Endonezya Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeili 5402.46 GTİP’si altında kayıtlı “Poliesterlerden Kısmen Çekimli İplik” ürünün dampingli olduğu gerekçesiyle soruşturma açılması talep edilmiştir. Söz konusu başvuru neticesinde talep edilen soruşturma, 2017/5 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile açılarak 25 Şubat 2017 tarih ve 29990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 37 günlük süre bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan bütün ilgili taraflar için ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacaktır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.