Daha önce 11 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da değişiklikler ile bütünlük arz edecek şekilde, bu defa; “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2008-32/34) değişiklikler öngörülmüştür. Böylelikle, Türk parasının değerini korumak amacıyla, yurtdışına yapılan Türk parası ve döviz transferlerine ilişkin ek sınırlamalar getirilmiş, transferlere ilişkin idarenin yurtdışına nakit akışı üzerindeki kontrolünün arttırılması amacıyla yapılacak bildirimlerin kapsamı genişletilmiştir.

  •  30 Aralık 2015’ten itibaren, yolcular beraberlerinde taşıdığı; 25.000 TL’yi aşan Türk parası veya ödemeyi sağlayan belge 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında gümrük idarelerine nakit beyan formu ile beyanda bulunacaktır.
  •  Beyanda bulunulmaz ya da yanıltıcı beyanda bulunulursa durum şüpheli sayılarak değerler gümrük idaresince muhafaza altına alınıp Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı’na ve Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilecektir.
  •  Bankalar, ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları ve eşiti dövizi aşan transferlere (Döviz tevdiat hesaplarından yapılan transferler dâhil) ilişkin bilgileri, transfer tarihinden itibaren otuz gün içinde Merkez Bankasına bildireceklerdir.
  • Gümrük idareleri, yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları veya eşitini aşan efektif çıkışlarına ilişkin bilgileri ve yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları karşılığını aşan Türk parası çıkışlarına ilişkin bilgileri aylık olarak Merkez Bankası’na bildireceklerdir.
  • Yurt dışına sermaye ihracına ilişkin yapılan işlemler, Hazine Müsteşarlığı yanı sıra Ekonomi Bakanlığı’na da bildirilecektir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.