Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile onaylanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı (“Eylem Planı”), Türkiye için tüm politika alanlarında yeşil dönüşümün desteklenmesini hedefleyen bir yol haritası niteliğinde olup, Avrupa Birliği’nin (“AB”) Avrupa Yeşil Mutabakatı (“Avrupa Yeşil Mutabakatı”) ile Türkiye’nin uyumunu sağlamayı hedeflemektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı, iklimsel ve çevresel zorlukları daha geniş ve efektif şekilde ele almakta ve AB’nin 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanmasını, bu kapsamda iş imkanları yaratılması ve yaşam kalitesinin artırmasını hedeflemektedir. 

Eylem Planı metninde öncelikli uyum hedefi olarak hem Türkiye’nin sürdürülebilir, kaynak etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişine katkı sağlanması hem de Türkiye’nin AB Gümrük Birliği kapsamında sağladığı bütünleşmeyi koruyacak ve ileri taşıyacak şekilde Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen değişikliklere ve regülasyonlara uyum sağlanması belirlenmiştir.

Eylem Planı’nda, (1) sınırda karbon düzenlemeleri, (2) yeşil ve döngüsel bir ekonomi, (3) yeşil finansman, (4) temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı, (5) sürdürülebilir tarım, (6) sürdürülebilir akıllı ulaşım, (7) iklim değişikliği ile mücadele, (8) diplomasi faaliyetlerinin genişletilmesi ve (9) Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri ana başlıkları altında belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla hayata geçirilecek eylemlere yer verilmiştir.

Ek olarak Eylem Planı kapsamında yer alan hedef ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla bir çalışma grubu kurulması ve bu kapsamda kamu, özel sektör ile etkin bir şekilde sürecin yürütülmesi hedeflenmektedir. Eylem Planı ile belirlenen değişikliklere uyum sağlayabilmek adına çalışma grubuna destek amacı ile ayrıca özel ihtisas çalışma grupları oluşturabilecektir. İhtiyaç duyulması halinde üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri de ilgili çalışma gruplarına katkı sağlayabilecek.

Eylem Planı ile ilgili detaylara bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.