Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 16 Nisan 2021 tarihli ve 31456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik ile,

  • Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına,
  • Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına,
  • Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine,
  • Ödeme hizmeti sağlayıcılarının, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştirememesine ve bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamamasına,

ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Yönetmelik’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.