Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 30 Haziran 2021 tarih ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik Yönetmeliği içimlik tütün mamullerindeki sağlık uyarılarının daha etkin hâle getirilmesini amaçlamaktadır.

Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

  • Sigara birim paketleri, yan yüzeylerinin yüksekliği 20 milimetreden daha küçük dikdörtgen prizma ya da benzeri şekildeki sigara dışındaki içimlik tütün mamullerinin konulduğu paketler ve poşet paketlerde yer alan birleşik sağlık uyarılarının, “ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı” ibaresinden oluşan bırakma bilgisi alanı ve sınır çizgisi, bırakma bilgisi metninin görünebilir olması şartıyla bandrolle kısmen kapatılabilecektir.
  • İçimlik tütün mamullerinin birim paketi ve grupmanının arka yüzeyinde yer alan sağlık uyarılarının kaplayacağı alan %85’ten %100’e çıkarılmıştır.
  • Birleşik sağlık uyarısı bırakma bilgisi alanının bandrol ile kısmen kapatıldığı durumlarda, birleşik sağlık uyarısının üstten açılan kapaklı sert birim paketin arka yüzeyinde, yumuşak birim paket, üstten açılan sert birim paket ve dik poşet paketlerin ön ve arka yüzeylerinde; bırakma bilgisinin ise üstte, fotoğrafın ortada ve uyarı metninin en altta yer alacağı düzenlenmiştir.
  • Üstten açılan kapaklı sert birim paketin arka yüzeyi ve üstten açılan sert birim paket ile yumuşak birim paketlerin ön ve arka yüzeylerinde bırakma bilgisinden kalan siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının %60’ını fotoğraf, %40’ını uyarı metni kaplayacaktır. Dik poşet paketlerde, siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının %50’sini fotoğraf, %40’ını uyarı metni kaplayacaktır. Fotoğraf, uyarı metni ve bırakma bilgisinin üst üste yazılması halinde bırakma bilgisinden kalan siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının %60’ını fotoğraf, %40’ını uyarı metni kaplayacaktır.
  • Düz ve katlanabilir poşet paketlerde, fotoğraf, uyarı metni ve bırakma bilgisinin yan yana yazılması halinde birleşik sağlık uyarısı yüksekliği ile birim paket yüksekliği eşit olacaktır.
  • Miktar bilgisi, sigara birim paketlerinin alt yüzeyine, sigara dışındaki içimlik tütün mamulü birim paket ve grupmanlarının arka yüzeyine yazılacaktır.
  • “18 yaşını doldurmayanlara satışının cezası hapistir” şeklinde yazılacak uyarı, içimlik tütün mamulleri grupmanlarında bulundukları alanda dikey ve yatay ortalanmış olarak uygulanacaktır.

Yeni düzenlemelere geçiş için üreticilere altı ay süre tanınmıştır.  Bu süre içinde Değişiklik Yönetmeliği’ne uyum amacıyla güncelleme izni başvurusu yapılmayan piyasaya arz uygunluk belgeleri iptal edilmiş sayılacaktır.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.