Türkiye Noterler Birliği (“Noterler Birliği”), Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait gayrimenkullerin restorasyon ve kiralama sözleşmelerine harç ve damga vergisi istisnasının uygulanması gerektiği hakkında bir genelge yayınlamıştır. Noter Birliği’ne iletilen bir yazı ekinde bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yapmış olduğu inşaat yapım ve işletme şartlı kira sözleşmesinin harç ve damga vergisinden muaf olup olmadığı hususunda uygulamadaki belirsizliği gidermek amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığından (“Başkanlık“) görüş talep edilmiştir.

İletilen sözleşme Vakıflar Genel Müdürlüğü adına hareket eden Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile özel bir şirket arasında akdedilmiştir. Başkanlıktan alınan görüşte, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu‘nun 77. maddesinde, Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazların devlet malı imtiyazından yararlanacağı, haczedilemeyeceği, rehnedilemeyeceği, tüm iş ve işlemlerinin her türlü vergi, resim harç ve katılım payından istisna olacağı belirtilmiş olması sebebiyle, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait binanın yapım sözleşmesinin de bu istisnasından yararlanması gerektiği düşünülmektedir. Ancak, belirtilen görüşte yeniden inşaat yapımının bu kapsamda tutulmaması sebebiyle bu istisnanın bu sözleşmelere de uygulanıp uygulanmayacağına dair Başkanlıktan ikinci bir görüş talep edilmiştir.

Başkanlığın yazısına göre ise, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazlara ilişkin olarak vakıf yönetimi ile özel şirketler arasında yapılan inşaat yapımı karşılığı işletme şartlı kiralama sözleşmelerinin ve dolayısıyla da yeniden yapılacak inşaat sözleşmelerinin de damga vergisinden ve noter harcından istisna edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Noterler Birliği tarafından 23 Haziran 2016 tarihinde yayımlanan 2016/11 sayılı Genelge’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.