Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 11 Ocak 2016 tarihinde yayınlanmıştır. Yönetmelik, vergi müfettişlerinin ve vergi müfettiş yardımcılarının mesleki yetkinliklerinin objektif bir şekilde değerlendirilebilmesi için performans değerlendirme sisteminin oluşturulmasını öngörmekte ve bu sistemin ilerleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmekle birlikte 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Yönetmelikle öngörülen performans değerlendirme sistemi vergi müfettişlerinin ve vergi müfettiş yardımcılarının;

  • Görev yaptıkları süre içerisindeki sınavlarda elde ettikleri başarı dereceleri,
  • Vergi Denetim Kurulu Başkanının ve Grup Başkanlarının değerlendirmeleri,
  • Düzenledikleri diğer inceleme, araştırma, görüş, öneri, denetim ve soruşturma raporları hakkında yapılan değerlendirmeler,
  • Lisansüstü eğitim düzeylerin ve benzeri kriterler,

esas alınarak oluşturulan bir sistemdir.

Yönetmelikte, vergi müfettişlerinin ve vergi müfettiş yardımcılarının eğitimlerine ilişkin performanslarının, çalışmalarına ilişkin performanslarının ve akademik çalışmalarına ilişkin performanslarının değerlendirmesine yönelik detaylar yer almaktadır.

Vergi müfettişlerinin performanslarının değerlendirilmesinde esas itibarıyla takvim yılı dikkate alınır. Vergi müfettişleri veya vergi müfettiş yardımcılarının, yapılan performans değerlendirme sonuçlarına göre başarılı sayılabilmesi için, genel performans değerlendirme puanlarının 100 tam puan üzerinden en az 70 puan olması şarttır.

Performans değerlendirme sonuçları, resen ya da itiraz üzerine tekrar değerlendirilebilir. Buna göre değerlendirme yapmaya yetkili kişinin kötü niyetle ya da gerçeğe aykırı değerlendirmelerde bulunduğu anlaşılırsa, Maliye Bakanlığı tarafından tekrar değerlendirme yapılır.

Yönetmeliğin tüm metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.