Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’nin Onaylanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı çekinceler ile birlikte Yayımlandı. Sözleşme, Avrupa Konseyi üye devletleri ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üye ülkeleri arasında imzalanmış olup esas olarak imzacı devletlerin vergi konularında bilgi değişimi yapması amacını güdüyor.

Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi (“Sözleşme”) Avrupa Konseyi üye devletleri ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üye ülkeleri arasında imzalanmıştır. Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti’nce 3 Kasım 2011 tarihinde imzalanmış ve 3 Mayıs 2017 tarihinde 7018 sayılı kanunla TBMM’ce onaylanmıştır.

Sözleşme hükümleri uyarınca taraflar aşağıda belirtilen yardımlaşma yöntemlerini kabul etmektedir:

 • Yerel hukukun işleyişi ve icrası için gerekli olan bilgilerin değişime tabi tutulması
 • Vergi tahsilatında yardımlaşma.

Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti tarafından bir takım çekinceler ile imza edilmiştir. Konulan çekinceler uyarınca Türkiye aşağıdaki konulara ilişkin herhangi bir yardımlaşma sağlamama hakkını saklı tutar:

 • Bir tarafın politik alt bölümleri veya mahalli idareleri adına gelir, kazanç, sermaye değer artış kazancı veya net servet üzerinden alınan gelirler
 • Zorunlu sosyal güvenlik primleri
 • Bir taraf adına alınan gümrük vergileri hariç diğer kategorilerdeki aşağıdaki vergiler
  • Emlak, veraset ve intikal vergileri
  • Gayrimenkul mallar üzerinden alınan vergiler
  • Tüketim vergileri gibi mal veya hizmetler üzerinden alınan vergiler
  • Motorlu taşıtların kullanımı veya mülkiyeti üzerinden alınan vergiler
  • Menkul malların kullanımı beya mülkiyeti üzerinden alınan vergiler
  • Diğer her türlü vergi
 • Bir tarafın politik alt bölümleri veya mahalli idareleri adına alınan yukarıda belirtilen kategorilerdeki vergiler.

Sözleşme metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.