COVID-19 salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan/dönüşümlü çalışma modelinin uygulandığı ve bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle sektör temsilcileri tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) VERBİS kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin talepler iletilmiştir. İletilen talepler neticesinde Kurul, veri sorumlularının VERBİS kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için öngörülen sürenin uzatılmasına karar vermiştir.

Kurul’un 23 Haziran 2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile VERBİS yükümlülüğünün yerine getirilmesi için öngörülen süreler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için son tarih 30 Eylül 2020,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için son tarih 31 Mart 2021,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için son tarih 31 Mart 2021.

Kurul’un 25 Haziran 2020 tarihli ve 31166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 23 Haziran 2020 tarihli ve 2020/482 sayılı kararının tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.