6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu ile getirilen veri sorumlusuna başvuru hakkı ile ilgili Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ kapsamında Kişisel verileri işlenen veri özneleri çeşitli yöntemlerle veri sorumlusuna başvurabilecektir bununla birlikte başvuruların belli bazı bilgileri ihtiva etmesi gerekmektedir. Tebliğ ile başvurulara verilecek cevaplar kapsamında asgari gereklilikler ve başvuru için alınacak ücret de belirlenmiştir.

Tebliğ 10 Mart 2018 tarihli 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile getirilen düzenlemeleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.

 • Verileri işlenen ilgili kişiler;
  • Yazılı olarak veri sorumlusunun posta adresine,
  • Veri sorumlusunun Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine güvenli elektronik imza ile
  • Mobil imza ile
  • Veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan veri öznesine ait elektronik posta adresi üzerinden veri sorumlusunun e-posta adresine gönderilen e-posta ile veya
  • Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna başvurabilecektir.
 • Veri sorumlusuna yapılacak başvuru ve veri sorumlusu tarafından verilecek cevap yazısının zorunlu içeriği Tebliğ’de detaylı şekilde düzenlenmiştir. Bu kapsamda;
  • Veri sorumlusuna yapılacak başvurunun aşağıdaki hususları içermesi zorunludur:
   • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza
   • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası / yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
   • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi
   • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası
   • Talep konusu
  • Veri sorumlusunun başvuruya vereceği cevap yazısı, veri sorumlusu tarafından başvuruda yer verilen unsurların yanı sıra veri sorumlusu veya temsilcisine ait bilgiler ile veri sorumlusunun başvuruya ilişkin açıklamalarını içermelidir.
 • Yazılı başvurular için başvuru tarihi, ilgili evrakın veri sorumlusuna veya temsilcisine tebliğ edildiği tarih, diğer yöntemlerle yapılan başvurularda ise, başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarihtir.
 • İlgili kişilerin yapacağı başvurulara verilecek yazılı cevapların 10 sayfayı geçmesi halinde sayfa başına 1 TL alınacak ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise en fazla kayıt ortamının maliyeti kadar ücret talep edilebilecektir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.