Veteriner tıbbi ürünlerin üretimi, ithalatı, ihracatı, kullanımı ambalajlanması, satışı gibi hususlara ilişkin uygulamaları belirleyen Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik’in geçiş hükümlerinde değişikliğe gidilmiştir.

Bu çerçevede, Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 21 Aralık 2017 tarih ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Değişiklik Yönetmeliği ile veteriner ürünlere ve üretim yerlerine ilişkin iyi üretim uygulamalarına geçiş için tanınan süreler uzatılmıştır.

Değişikliklerin aşağıdaki şekilde özetlenmesi mümkündür:

  • Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe giriş tarihi olan 24 Aralık 2011 tarihinden önce üretim veya ön ithal izinli ürünlerle işlemleri devam eden ürün sahipleri bakımından, iyi üretim uygulamalarına geçiş için süresi içerisinde başvuran ancak koşulları önemli ölçüde yetersiz bulunan ürünlere ait dosyalarla ilgili olarak Yönetmelik’te belirlenen sürelere ek olarak tanınan uyum süresi iki yıldan beş yıla çıkarılmıştır. Bildirim tarihinden itibaren tanınacak bir yıllık ek sürede ise bir değişiklik yapılmamıştır.
  • Söz konusu bir yıllık ek süre içerisinde ilgili veteriner tıbbi ürünlerin üretilmesi veya ithal edilmesi yasağı kaldırılmıştır.
  • Şap, brusella, koyun ve keçi vebası, koyun ve keçi çiçek, antraks, mavi dil gibi hastalık aşıları ve test antijenleri için ise iyi üretim uygulamalarına uyum süreci 24 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.