Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile beşerî tıbbi ürünlerin ve takviye edici gıdaların üretiminin, veteriner tıbbi ürünlerin üretim sahalarında yapılması konusunda esneklik sağlanmıştır.

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 17 Mayıs 2018 tarih ve 30424 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile veteriner tıbbi ürünlerin üretiminin yapılmasına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilen üretim sahalarında,

  • Üretici tarafından çapraz bulaşma riskini engelleyici tedbirlerin alınması ve
  • Bu tedbirlerin Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunması şartıyla

uygun formda ve sınıfta beşerî tıbbi ürünler ile takviye edici gıdalar üretilebilecektir.

Değişiklik Yönetmeliği’ne göre ayrıca, canlı etkenlerle çalışılan üretim alanları beşerî ve veteriner tıbbi ürünler için ortak alan olarak kullanılamayacaktır.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.