Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (“WIPO”), 2018 yılı Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu’nu (“Rapor”) yayımladı. Rapora göre Türkiye ve Çin başta olmak üzere 2017 yılında patent, marka ve endüstriyel tasarım başvuruları önceki yıllara kıyasen büyük bir artış gösterdi.

Raporda yer alan, Türkiye’ye ilişkin belli başlı diğer sonuçlar aşağıdaki gibidir:

Patentler

 • 2017 yılında dünya genelinde yeni bir rekor olarak 3.17 milyon patent başvurusu yapılmıştır. Çin ve Türkiye, patent başvurusu alanında sırayla %14.2 ve %24.9 oranında büyüme göstererek çift haneli büyümeyi başaran iki ofis olmuştur. Türkiye, söz konusu büyüme başarısı ile 2016 yılında 23 olan sıralamasını 2017 yılında 20’ye yükseltmiştir.
 • 2017 yılında ülke içi ve ülke dışından yapılan Türkiye menşeli başvuruların toplamı 8.555 olarak bildirilmiştir; tescile bağlanan başvuruların sayısı ise 1.900’dür. Türkiye’de 3.320 faydalı model başvurusu yapılmış, 2.088 başvuru ise tescil edilmiştir.
 • Türkiye’nin çarpıcı büyümesinin ardındaki ana itici gücün Türkiye’de mukim kişilerin başvurularındaki %33’lük artış olduğu tahmin edilmektedir. Bu oran gelişmekte olan pazarlar arasında Endonezya’dan sonra ikinci en hızlı büyüme oranıdır.
 • Gelişmekte olan pazarlarda yerel başvuruların gayri safi yurtiçi hasılaya oranı bakımından Türkiye, 448 ile en yüksek orana sahip olurken, Türkiye’yi 186 ile Brezilya ve 174 ile Hindistan takip etmiştir.
 • 2014-2016 döneminde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunluğunda başvuruların bilgisayar teknolojisi, taşımacılık, farmasötik ve mühendislik alanlarına yönelik olmasına karşın, Türkiye’deki çoğunluk başvuru %11.4 ile diğer tüketim mallarına yönelik kaydedilmiştir.

Ticari Markalar

 • Ticari marka başvuruları, dünya çapında yaklaşık 9.11 milyon başvuru ile 2017 yılında %30 büyüme sağlamıştır. Çin, 5.7 milyonun üzerinde başvuru ile lider konumda yer alırken; Türkiye, sınıf sayısı bakımından ilk 20 ofis arasında dokuzuncu sırada yer almaktadır. İlk 20 kapsamında sayılan ofislerin 12’si yüksek gelirli, altısı orta gelirli ülkelerde (Türkiye bu kapsamdadır) ve ikisi düşük gelirli ülkelerdedir.
 • 2017 yılında Türkiye’de 247.474 adet marka başvurusu yapılmış, 206.374 başvuru ise tescile bağlanmıştır.
 • 2004 yılından bu yana marka başvuruları dahilinde en yaygın olan 35. sınıf kapsamındaki reklamcılık, iş yönetimi, iş idaresi ve ofis hizmetleri; 2017 yılında dosyalanan marka başvuruları arasında da %11 ile ilk sıradadır. Türkiye’de de işletmelere yönelik hizmetler, tüm marka başvurularının %21’ini oluşturmak suretiyle listenin başında yer almaktadır. Türkiye’de en çok başvuru yapan sektörlerin başında ise tarım ve giyim gelmektedir.

Tasarim

 • 2017 yılında, %56’sı Çin’de olmak üzere, dünya çapında yaklaşık 945.100 tasarım başvurusu yapılmıştır. Çin’i Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi, Kore Cumhuriyeti, Türkiye ve ABD takip etmiştir.
 • 2017 yılında Türkiye’de 46.875 adet tasarım başvurusu yapılmış, 44.995 başvuru ise tescil edilmiştir.
 • 2017 yılındaki tasarım başvurularının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı bakımından Kore Cumhuriyeti ilk sırada yer alırken, Kore Cumhuriyeti’ni Çin ve Türkiye (1.938) izlemiştir.

WIPO Raporu’nun İngilizce tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.