Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 26 Mayıs 2017 tarih 2017/2 Esas, 2017/3 Karar Numaralı İçtihadı Birleştirme Kararı (“İçtihadı Birleştirme Kararı”) ile ilama dayalı bir alacağın ilamsız takip konusu yapılamayacağına oy çokluğu ile karar verilmiştir. Bahis konusu karar 21 Temmuz 2017 tarih ve 30130 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

İçtihadı Birleştirme Kararında, ilama dayalı bir alacağın ilamsız takibe konu edilememe gerekçesi uygulama sorunları yönünden değerlendirilmiş, ilama bağlı alacağa yapılan itiraz neticesinde açılacak itirazın iptali davasının mahkemeleri gereksiz yere ve mükerrer biçimde işgal edeceği belirtilmiştir.

Uygulamaya ek olarak, teorik temeller bakımından da konu değerlendirilmiş ve ilamların genel haciz yolu ile ilamsız takibe konu edilmesinin icra hukukuna ve yargılama tekniğine uygun düşmediği, bu yola başvurmakta alacaklının hukuki yararının bulunmadığı gibi borçlunun hukuki durumunun ağırlaştırıldığı ve taraflar arasındaki menfaatler dengesinin bozulduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak içtihatların “ilama dayalı bir alacağın ilamsız takip konusu yapılamayacağı” yönünde birleştirilmesine karar verilmiştir.

Bu linke tıklayarak 21 Temmuz 2017 Tarih ve 30130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İçtihadı Birleştirme Kararı’nın tam metnine ulaşabilirsiniz.