Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu (“Genel Kurul”) 2019/2 E., 2020/3 K. sayılı ve 20 Kasım 2020 tarihli kararı ile, ilgililerin bilinen son adresi ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (“MERNİS”) sisteminde kayıtlı adreslerinin farklı olması durumunda MERNİS adreslerine yapılacak tebligatta izlenecek prosedüre açıklık getirdi.

Karar uyarınca, muhatabın bilinen en son adresine çıkarılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki adresin bilinen adresten farklı olması halinde, adres kayıt sistemindeki adrese “MERNİS adresi” şerhi verilerek tebliğ olunacak evrakın o yerin muhtarlığına veya ihtiyar azasından birine veya zabıta amir ve memurlarına imza karşılığında teslim edilmesi ve teslim alanın adresini gösterir ihbarnamenin ilgili adresteki binanın kapısına yapıştırılması yeterli bulunarak  MERNİS adresine öncelikle olağan yoldan tebligat yapılması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Genel Kurul, kişilerin adres bildirme yükümlülüklerini ihmal ederek veya kötü niyetli olarak adres bildirmemelerinden kaynaklı olarak hak elde etmemeleri gerektiğini vurgulamıştır. Dolayısıyla bu prosedür, ilgilinin belirtilen adreste hiç oturmamış veya adresten sürekli olarak ayrılmış olması durumunda dahi uygulanacaktır.

Kararın tam metnine bu bağlantıdan ulaşılabilirsiniz.