2501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar uyarınca, 15 Haziran 2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a geçici madde 14 eklendi.

Geçici madde 14 uyarınca; deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hâllerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11 Mart 2020 tarihinden önce düzenlenen ve 9 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi hâlinde bir yıla kadar ilave süre verilebileceği düzenlenmiştir.

9 Mayıs 2020 tarih ve 31122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.