Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) çalışanların yararlanacağı yemek kartı hizmetiyle ilgili olarak yeni düzenlemeler getirdi. Yeni düzenlemelerle birlikte yemek kartlarına ilişkin ödeme süreleri ve yemek kartı kuruluşları ile perakende işletmeler arasındaki sözleşmelerin şartları gibi çeşitli konularda hükümler getirildi. Yemek kartları ile aynı amaca özgülenmiş çevrimiçi sistemler ve uygulamalar da söz konusu düzenlemelere tâbi olacak.

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 22 Mayıs 2018 tarihinde 30428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen yeni düzenlemelerde dikkat çeken hususlar şu şekildedir:

 • Yemek kartı kuruluşlarının sözleşme ilişkisine girdikleri işverenlere herhangi bir şekilde ıskonto yapması yasaktır.
 • Yemek kartı kuruluşları perakende işletmelere %6’yı aşacak oranda komisyon uygulayamaz.
 • Yemek kartı kuruluşları belirlenen komisyon dışında perakende işletmelerden herhangi bir ödeme alamaz.
 • İşverenlerce yemek kartı hizmeti veren kuruluşlara ve yemek kartı kuruluşlarınca perakende işletmelere yapılacak ödemelerin süresi 30 günü aşamayacaktır.
 • Yemek kartlarının ay sonu ya da yıl sonu bakiyeleri sonraki dönem bakiyesine aktarılacaktır.
 • Değişiklik Yönetmeliği aşağıdakiler için uygulanmayacaktır:
  • Akaryakıt kartları,
  • Hediye kartları,
  • Teşvik kartları,
  • Konaklama kartları.
 • Bir kart, ödemelerin ayrıştırılabilmesi hâlinde yemek hizmeti sağlanması dışında başka işlevleri de barındırabilecektir.
 • Yemek kartı hizmeti verecek olan kuruluşların faaliyetlerine başlamadan önce Bakanlığa bildirimde bulunma yükümlülükleri vardır.
 • Halihazırda yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar için en geç 22 Ağustos 2018’e kadar Bakanlığa bildirimde bulunma yükümlülüğü getirilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.