Yayımlanan Genelge uyarınca; yükseltilen en az sermaye tutarlarına ilişkin olarak ticaret sicil müdürlükleri tarafından yeni tescil işlemlerinde dikkate alınması gereken hususlar belirlenmiştir.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan E-50035491-433.99-00092124772 sayılı Genelge ile, 1.1.2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, 25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına Dair 7887 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın (“Karar”) uygulanmasında uyumun sağlanması için ticaret sicil müdürlüklerinde yapılacak tescil işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmiştir. Karar ile en az sermaye tutarları; Anonim şirketlerde 50.000 TL’den 250.000 TL’ye, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan, halka açık olmayan anonim şirketlerde 100.000 TL’den 500.000 TL’ye ve limited şirketlerde 10.000 TL’den 50.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Genelge uyarınca; ticaret sicil müdürlüklerinde dikkate alınması gereken önemli noktalar aşağıdaki şekilde sayılmıştır:

  • Yeni kurulan anonim şirketlerin asgari sermaye tutarı 250.000 TL’yi, limited şirketlerin ise en az 50.000 TL’yi karşılaması gerekmektedir.
  • Sermaye artırım kararı tescil işlemlerinde, sermaye tutarı yeni belirlenen en az sermaye tutarından daha az olmamalıdır.
  • Kısmi bölünme tescil işlemlerinde, bölünen şirketin sermayesi, yeni belirlenen en az sermaye tutarının altına düşmemelidir.
  • Tür değişikliği tescil işlemlerinde, yeni türün sermayesi, yeni en az sermaye tutarından daha az olmamalıdır.
  • In the determination to be made regarding the loss of the company’s capital and statutory reserves, the registered capital of the company shall be taken into account. In cases which measures are required to be taken, procedures shall be carried out within the framework of the statements stipulated in the Circular.
  • In the event that the companies deemed to have been dissolved due to lack of capital adaptation are intended to continue to operate, an explicit court decision allowing capital increase shall be provided.

Trade registry directorates shall comply with the clarifications set forth in the Circular in registration procedures; in other cases, the new minimum capital amounts shall be taken into consideration directly.

Joint stock and limited liability companies whose current registered capital is less than the new minimum capital amounts shall be informed to increase the awareness.