Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 19 Şubat 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile dikey ve yatay gıda kodeksine ilişkin yeni düzenlemeler getirildi.

Daha önceki yönetmelikte de yer alan çeşitli yatay ve dikey gıda kodeksi konularına ek olarak, Yönetmelik ile birlikte özel hükümler ve hüküm bulunmayan hâller başlıklarında önemli yenilikler yapıldı.

Yönetmelik’te gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler için, ilgili gıdalara eklenebilecek vitaminler, mineraller ve gıda katkı maddelerini düzenleyen yatay gıda kodeksi hükümlerine yer verildi.

Gıda ile temas eden madde ve malzemeler için ayrıca belirlenmiş özel kriterleri içeren dikey gıda kodeksi hükümleri de yatay gıda kodeksi hükümleri ile birlikte uygulanacak.

“Özel hükümler” başlığı altında, aşağıdaki gıda maddelerinin üretimi yasaklanmıştır:

  • Pekmez olmadığı hâlde pekmez izlenimi veren meyveli şekerli şurup, meyve tatlısı, pekmez şurubu, meyveli şekerli şerbet ve benzeri ürünler.
  • Aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzeri bal izlenimi veren ürünler.
  • Bitkisel yağ veya diğer gıda bileşenleri kullanılarak peynir izlenimi veren ürünler.

Bu yasaklara ek olarak “Hüküm bulunmayan hâller” başlıklı madde ile ulusal standartlara atfedilen önem arttırılmıştır. Yönetmelik, hüküm bulunmayan hâllerde ulusal standartların uluslararası standartlara olan önceliğini daha net bir şekilde vurgulamaktadır.

19 Şubat 2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.