Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’ndan (“YEKDEM”) faydalanmak isteyen üretim tesislerinin devreye alınması için öngörülen son tarih, 17 Eylül 2020 tarihli ve 2949 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki karar ile 30 Haziran 2021’e uzatıldı. Karar, 18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Ek karar ile,

  • Devreye girme şartı için son gün olan 31 Aralık 2020 tarihi 30 Haziran 2021 olarak değiştirilerek yenilenebilir enerji üretim tesislerine YEKDEM’den faydalanabilmeleri için altı aylık bir ek süre sağlandı.
  • Karar uyarınca 1 Ocak 2021’den 30 Haziran 2021’e kadar devreye girecek üretim tesisleri için belirlenen fiyat desteği 31 Aralık 2030’a kadar uygulanacaktır. Bu fiyat desteği 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi İçin Kullanımına İlişkin Kanun’un 1 numaralı cetvelinde düzenlenmiştir.
  • Aynı dönemde devreye girecek üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik aksam yurt içinde imal edilmiş ise bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için yukarıda belirtilen fiyat desteğine ek olarak beş yıl süreyle ilave destek verilecektir. Bu fiyat desteği, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi İçin Kullanımına İlişkin Kanun’un 2 numaralı cetvelinde düzenlenmiştir.

Ek kararın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.