Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 24 Haziran 2016 tarih ve 29752 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik’in amacı, yurt içinde imal edilerek yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan aksama ve/veya aksamı oluşturan bütünleştirici parçalara ilişkin olarak, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un (“Kanun”) ekine göre ilave fiyatın uygulanabilme koşulları ile her bir başvuru kapsamında uygulanacak ilave fiyat miktarının belirlenmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasların belirlenmesidir.

İşbu Yönetmelik ile 19 Haziran 2011 tarihli ve 27969 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelik (“Eski Yönetmelik”) yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmelik, yerli katkı ilave fiyatının belirlenmesi ve ilgili diğer hükümler olmak üzere Eski Yönetmelik’e nazaran çok daha kapsamlı ve detaylı düzenlemeler getirmiştir.

Yönetmelik ile getirilen başlıca düzenlemeler şu şekildedir:

  • Yerli katkı ilave fiyatından ilk kez yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilerin, içinde bulundukları yılın 1 Ağustos tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (“Bakanlık”) ve/veya Bakanlık’ın görevlendirdiği kuruluşa başvurması gerekmektedir. İşbu başvuruda bulunacak lisans sahibi tüzel kişilerin dilekçelerinde bulunması gereken belgeler Yönetmelik’te düzenlenmektedir.
  • Başvuruya ait inceleme neticesinde belirlenen yerli katkı ilave fiyatı, 31 Ekim tarihine kadar EPDK’ya ve başvuru sahiplerine bildirilecektir.
  • Başvuru sahiplerine ödenecek yerli katkı ilave fiyatı, tesisin işletmeye giriş tarihinden itibaren 5 yıl süre ile geçerli olup, Yönetmelik’te belirtilen formül uyarınca hesaplanacaktır.
  • Gerekli görülmesi halinde, yerli İmalat Tespit Heyeti tarafından yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilere ait elektrik üretim tesislerinde kullanılan aksamın üretim yerine ve/veya montaj sırasında kullanımına ilişkin denetimler yapılacaktır.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.