Hazine ve Maliye Bakanlığı/vergi dairelerine teslim edilmesi gereken yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının verilme süreleri, son günü 30 Haziran 2020 tarihine kadar olanlar için geçerli olmak üzere iki ay süreyle uzatılmıştır.

Son verilme tarihi 30 Haziran 2020 tarihinden sonra olan raporlar için herhangi bir süre uzatımı söz konusu değildir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 26 Mart 2020 tarih ve 1 sayılı SMMM ve YMM Kanunu Sirküleri’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz