Yurt dışına hizmet veren işletmelerin istihdam ettikleri personelin bir kısmının ücretlerine ilişkin stopaj indiriminden yararlanmasını sağlayacak düzenlemeler getirilmiştir. Bu indirim1 Ocak 2017 tarihinden itibaren söz konusu indirimi uygulamaya yetkili iş yerleri tarafından münhasıran yurt dışı faaliyetleri için istihdam edilen ve fiilen bu işleri ifa eden çalışanların ücretleri üzerinden hesaplanacak vergiye ilişkin olarakuygulanacaktır.

27 Ağustos 2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 456 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”), 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler çerçevesinde getirilen yurt dışına hizmet veren işletmelerin istihdam ettikleri personelin bir kısmının ücretlerine ilişkin stopaj indiriminden yararlanmasını sağlayacak düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin ayrıntıları belirlemiştir.

Sözü edilen stopaj indirimden yararlanmaları için işyeri sahiplerinin aşağıdaki faaliyetlerde bulunmaları gerekmektedir;

  • Münhasıran Türkiye dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme veya veri analizi hizmetleri.
  • Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında yürütülen hizmetler.
  • İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak verilen eğitim ve sağlık hizmetleri.

Stopaj vergi indirimine konu olabilmesi için hizmetlerin ayrıca aşağıdaki kriterlere uygun olması gerekmektedir:

  • Türkiye dışına sağlanması
  • Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişilerle, işyeri, kanuni, iş merkezi yurt dışında bulunanlara verilmesi
  • İşverenlerin bu faaliyetlerinden sağladığı hasılatın
  • %85’inin yurt dışından elde edilmiş olması
  • Fatura veya benzeri belgelerin Türkiye dışında mukim kişi veya kurum adına düzenlenmiş olması.

Fiilen yukarıdaki işlerde istihdam edilmeyen işçiler ve destek personelini söz konusu stopaj indiriminden yararlanamayacaktır.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.