Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu (“Kurul”) ihracat finansmanını kolaylaştırmak, ihracatta pazar ve ürün çeşitliliği sağlayabilmek için yeni bir destek paketi kabul etti. Böylelikle sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlarına katılan katılımcılar, oluşturulan yeni destek paketinden yararlanabileceklerdir. Yeni destek paketi ile ihracata ivme kazandırılması beklenmekte olup, ihracata ve ekonomiye yeni bir hareket getirilmesi hedeflenmektedir.

Kurul tarafından 08.11.2016 tarihli 2016/9 Sayılı karar ile 2014/4 sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın (“Değişiklik Kararı”) kabulüne karar verilmiştir.

Katılımcı, Değişiklik Kararı kapsamındaki sektörel nitelikteki uluslararası yurt içi fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketleri ifade etmektedir.

Değişiklik Kararı’na göre sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlarda; katılımcılar tarafından yer kirası ve stand konstrüksiyonu için ödenen fatura tutarının % 50’si destek kapsamında katılımcıya ödenecek olup; katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarının üst limiti ise 30.000 TL’yi geçemeyecektir. Ekonomi Bakanlığı (“Bakanlık”) destek oranlarını azaltmaya, bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya yetkilidir.

Katılımcı tarafından desteklerle ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; Bakanlık tarafından belirlenen İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilmelidir.

Değişiklik Kararı ile daha önceden organizatörlere uygulanan müeyyideler katılımcılara da uygulanacaktır. Buna göre;

  • ülkenin tanıtım amacına uygun davranılmadığının,
  • ülkenin itibarının zedelendiğinin,
  • ilgili birimlere yanıltıcı bilgi ve belge verildiğinin,
  • aynı harcamalar kapsamında başkaca destekler alındığının

tespiti halinde katılımcılara destek ödemesi yapılmayacaktır.

Değişiklik Kararı’nın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.