Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası zorunlu karşılıklara ilişkin usul ve esasları düzenleyen ikincil mevzuatı değiştirdi. Banka nezdinde Türk Lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıklara dair yeni imkân dilimi ile katsayı oranları getirilerek, zorunlu karşılıkların %5’ine kadarının altın cinsinden bloke hesaplarda tesis edilebilmesi sağlanmıştır.

Merkez Bankası tarafından hazırlanan 2013/15 Sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2016/5 Sayılı Tebliğ (“Tebliğ”) 22 Ekim 2016 tarihli, 29865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 21 Ekim 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile getirilen düzenlemeleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.

  • Türk Lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların en fazla yüzde 5’i; %0-5 imkan diliminin 1,0 katsayı ile çarpılmak suretiyle bulunan tutar üzerinden kaynağı yurtiçi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden bloke hesaplarda tesis edilebilecektir.
  • Söz konusu katsayı esas alınarak dönüştürülen Türk Lirası yükümlülükler için tesis edilen döviz ve standart altının Türk Lirası karşılığının, Tebliğ’de belirtilen limitleri aşan kısımları zorunlu karşılığa sayılmaz.
  • Bu kapsamda altın, 3 Kasım 2016’dan itibaren toplanacaktır. Altının toplanmış ve işlenmiş veya hurda altından bar veya külçe haline dönüştürüldüğü hususu Rafineri Tescil Belgesi ile belgelenecektir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz