İçeriğe Geç

Aygen Bozkurt, 2017 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2018 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlıdır.

Bozkurt, iş ilişkilerinin tüm döngüsü boyunca, iş hukuku alanında müvekkillere destek sağlamaktadır. İş akdinin kurulması ve feshi konularında danışmanlık vermekte, birleşme ve devralmalarda çalışanların ve işverenlerin hak ve yükümlülükleri konusunda destek sağlamakta, arabuluculuk ve mahkeme süreçlerinde yer almaktadır.

Ayrıca, iş ve sosyal güvenlik mevzuatına uyulması için gereken adımlar konusunda müvekkillere destek olmakta, güncel hukuki gelişmelere dair bilgilendirme notları hazırlamaktadır.

Müvekkillerin iş hukuku hakkındaki sorularına cevap verilmesi, iş ve ikale sözleşmelerinin düzenlenmesi ve fesih bildirimleri ile ihtarnamelerin hazırlanması süreçleri de yine Bozkurt’un aktif rol aldığı alanlar arasındadır.

Bozkurt, ağırlıklı olarak e-ticaret, teknoloji, gıda, tarım ve biyoteknoloji, ilaç sektörlerinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillere danışmanlık vermektedir.

KAYITLI OLDUĞU KURULUŞLAR

  • İstanbul Barosu (2018)

EĞİTİM

  • Lisans, Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (2017)
  • Hazırlık, Harriet Fulbright College, Washington DC, Amerika (2012)

DİLLER

  • Türkçe
  • İngilizce

ÜYELİKLER

  • Bahçeşehir Üniversitesi Mezunlar Derneği