İçeriğe Geç

Sevi İslamageç 2012 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ondan önce 2011-2012 yılları arasında Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında Bourgogne Üniversitesi’nde eğitim gördü. 2013 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlıdır. 

İslamageç, ticaret hukukundaki kurumsal yükümlülükler, yatırım, birleşme ve satın alma ve şirket kuruluşu işlemleri gibi birçok alanda yerli ve yabancı müvekkillere destek olur. Ticari anlaşmaları müzakere etmek, yönetmek ve yeniden yapılandırmak, şirket yönetimi ve şirket yapılanması konularına hakimdir.

İslamageç ağırlıklı olarak bilgi teknolojisi sektöründeki müvekkillere destek vermekte, müvekkillere erken aşama ve büyüme finansmanı projelerinde yardımcı olmaktadır. Ayrıca şirket kuruluşlarında veya start-up ve orta-ölçekli bilgi teknolojisi şirketlerinin yerelleştirme çalışmalarında da müvekkillere katkı sunar.

Türkiye’de yeni işletme kurmak isteyen müvekkillere yol gösterir. İşletme ve üretim merkezi kuruluş ve yapılandırmalarında, ağırlıklı olarak teknoloji, e-ticaret ve tüketici şirketleri ile çalışmaktadır. Bu bağlamda; yeni ve yenilikçi iş modelleri veya ürünleri ile erken aşamada veya büyüme aşamasında olan şirketlere danışmanlık yapar. Müvekkillerin belirli bir hukuki yaklaşım veya altyapıyı anlamalarına yardımcı olur.

İslamageç, kurumsal işlemlerin ve ticaret hukukunun tüm alanlarında müvekkillere destek verir. Küresel müvekkillere de çeşitli sözleşmeleri müzakere etme ve yapılandırmada yardımcı olarak, Türkiye’deki faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.  Ayrıca, yeni yönetim, temsil veya hissedar yapılarının düzenlenmesi ve değiştirilmesi gibi operasyonel hususlarda, istihdam ve kurumsal yönetim gibi meselelerde müvekkillere destek olmaktadır. Döviz işlemlerinin hukuki yönüyle ilgili de çalışmalar yapmıştır.

İslamageç; başta teknoloji, telekomünikasyon, sanayi ve üretim, perakende ve tüketici ürünleri ve tıbbi ilaç olmak üzere çok sayıda sektöre danışmanlık hizmeti verir. 

İngilizce ve Fransızca bilen İslamageç, Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği ve Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Mezunlar Derneği üyesidir.

KAYITLI OLDUĞU KURULUŞLAR

  • İstanbul Barosu (2013)

EĞİTİM

  • Lisans, Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (2012)
  • Erasmus Öğrenci Değişim Programı, Bourgogne Üniversitesi (2011-2012)

DİLLER

  • Türkçe
  • İngilizce
  • Fransızca

ÜYELİKLER

  • Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği
  • Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Mezunlar Derneği