İçeriğe Geç

Anayasa Mahkemesi: Farklı Amaç ve Hukuki Yararları Gerçekleştirmeye Yönelik Olarak Hem İdari Hem de Adli Süreç Sonunda Vergi Cezası ve Mahkûmiyet Verilmesi, Ne Bis İn İdem İlkesine Aykırı Değildir

8 Ağu 2019

Anayasa Mahkemesi, başvurucu adına hem 2007-2011 arası dönemlere ilişkin olarak vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi, gelir vergisi ve geçici vergiye bağlı vergi ziyaı cezası tarh edilmesinin, ayrıca özel usulsüzlük cezası kesilmesinin; hem de başvurucunun sahte fatura düzenleme eylemi […]

Daha fazla göster