İçeriğe Geç

Favori konularınızda güncel kalın Abone ol

Haberler ve Yayınlar

Anayasa Mahkemesi: Farklı Amaç ve Hukuki Yararları Gerçekleştirmeye Yönelik Olarak Hem İdari Hem de Adli Süreç Sonunda Vergi Cezası ve Mahkûmiyet Verilmesi, Ne Bis İn İdem İlkesine Aykırı Değildir

8 Ağu 2019

Anayasa Mahkemesi, başvurucu adına hem 2007-2011 arası dönemlere ilişkin olarak vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi, gelir vergisi ve geçici vergiye bağlı vergi ziyaı cezası tarh edilmesinin, ayrıca özel usulsüzlük cezası kesilmesinin; hem de başvurucunun sahte fatura düzenleme eylemi […]

Daha fazla göster

Enerji Piyasasında Önlisans ve Lisans Başvurularında Elektronik Başvuru Usulü Yürürlüğe Girdi

8 Ağu 2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) 6 Temmuz 2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe giren kararı ile (“Karar”) Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esasları güncelledi. Karar uyarınca önlisans ve […]

Daha fazla göster

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanacak İdari Para Cezalarının Hesaplanmasında Kullanılan Gayrisafi Gelirin Tespitine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

8 Ağu 2019

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. Maddesinde Yer Alan Gayrisafi Gelirin Tespitine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlandı. Tebliğ ile, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen belirli aykırılıklara uygulanacak idari para cezalarının hesaplanmasında gayrisafi gelirin tespitine ilişkin usul ve […]

Daha fazla göster

Cumhurbaşkanlığı, Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirlerine İlişkin Genelge Yayımladı

8 Ağu 2019

Cumhurbaşkanlığı tarafından Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirlerine ilişkin 2019/2 sayılı genelge (“Genelge”) 6 Temmuz 2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Genelge ile güvenlik risklerinin azaltılması ve etkisiz kılınmasının yanı sıra, milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin […]

Daha fazla göster

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı

18 Tem 2019

8 Temmuz 2019 tarih ve 30825 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; Markanın kısmi olarak yenilenmesi, Marka başvurusunun kısmen veya tamamen geri çekilmesi, Marka hakkından kısmen veya tamamen vazgeçilmesi, […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Tebligatın Teslim Alındığı Tarih Esas Alınmadan Süre Aşımı Kararı Verilmesi Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Eder

18 Tem 2019

Anayasa Mahkemesi, başvurucu tarafından tüketici hakem heyeti kararına karşı yapılan itirazın tebligatın teslim alındığı tarih esas alınmadan süre yönünden reddedilmesinin, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiğine hükmetti.  Başvuruya konu olayda […]

Daha fazla göster

Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

18 Tem 2019

Daha önce duyurduğumuz üzere, tütün mamullerinin tek tip paketlenmesine ilişkin düzenlemeler getiren Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 1 Mart 2019 tarihli ve 30701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Bu Yönetmeliğe ek […]

Daha fazla göster

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, Adidas’ın Üç Paralel Çizgi Markasının Ayırt Edici Olmadığından Bahisle İptaline Karar Verdi

18 Tem 2019

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), Adidas’ın üç dik paralel siyah çizgiden oluşan marka tescilinin iptali talebine yönelik Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) İptal Kurulu kararını inceledi. Genel Mahkeme, Adidas tarafından kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmaya ilişkin sunulan […]

Daha fazla göster