İçeriğe Geç

Favori konularınızda güncel kalın Abone ol

Haberler ve Yayınlar

Türkiye’deki Ticari Tedbirler – Ocak 2020

31 Oca 2020

Çin Menşeli “Gazla Çalışan Anında Su Isıtıcılar” İthalatına Yönelik Yürütülen Soruşturmada Karar Verildi Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8419.11.00.00.00  GTİP’li “gazla çalışan anında su ısıtıcılar” ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana […]

Daha fazla göster

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu: Islahta Faiz İstenmemişse Bile Faize Karar Verilebilir

31 Oca 2020

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“Genel Kurul”), bir miktar para alacağının faiz ile birlikte tahsiline karar verilmesinin talep edildiği kısmi davayı inceledi. Kısmi ıslahla faiz talebinde bulunulmaksızın dava konusu miktarın arttırılması hâlinde, arttırılan miktara ilişkin olarak dava dilekçesindeki […]

Daha fazla göster

Yargıtay: Asıl İşveren ile Alt İşveren Arasındaki Rücu Alacaklarında 10 Yıllık Zaman Aşımı Süresi Uygulanır

31 Oca 2020

Yargıtay 23. Dairesi, taşeronluk sözleşmelerinde asıl işveren ile alt işveren arasındaki rücu alacaklarında 10 yıllık zaman aşımı süresinin uygulanacağına hükmetti. Geçerli bir taşeronluk sözleşmesinin varlığı hâlinde, 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İş Kanunu”) 2. maddesinin 6. fıkrası uyarınca asıl işveren […]

Daha fazla göster

“.tr” Uzantılı Alan Adlarını Tahsis Etme Yetkisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na Devredildi

31 Oca 2020

ICANN ile yapılan anlaşma gereği, “.tr” uzantılı alan adı tahsis ve işlemleri 1990 yılından beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi (“ODTÜ”) bünyesindeki Nic.tr aracılığı ile yürütülmekteydi. 7 Kasım 2010 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 27752 sayılı İnternet Alan Adları Yönetmeliği (“Yönetmelik”) […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 13. Maddesi 5. Fıkrasına Yapılan İtirazları Reddetti

26 Ara 2019

Anayasa Mahkemesi, kullanılması zorunlu özel etiketi veya işareti olmayan özel tüketim vergisine tabi kaçak ithal malların yurt içinde ele geçirilmesi hâlinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (“ÖTV Kanunu”) uyarınca Gelir İdaresi’nce işlem yapılmasına imkân veren kanun maddesinin Anayasa’ya […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: UYAP Üzerinden Gönderilen Temyiz Talebinin Süre Sebebiyle Reddedilmesi, Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Eder

26 Ara 2019

Anayasa Mahkemesi, verilen süre içinde UYAP üzerinden temyiz talebinde bulunulmuş olmasına rağmen, mahkeme kaleminin talebi süresinde işleme sokmaması ve sonucunda talebin süre sebebiyle reddedilmesine ilişkin talebi 24 Ekim 2019 tarih ve 2016/1235 sayılı kararında değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda, mahkemeye erişim […]

Daha fazla göster

ABAD Balsamico İbaresinin İtalyan Balzamik Üreticilerinin Tekelinde Olmadığına Karar Verdi

26 Ara 2019

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), İtalyan balzamik sirke üreticisi Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena’nın (“Consorzio”) Alman üretici Balema GmbH’ye (“Balema”) karşı açtığı talebi inceledi. Consorzio talebinde, Balema’nın ürün etiketleri üzerinde “balsamico” ibaresini kullanmasının “Aceto Balsamico di Modena PGI” […]

Daha fazla göster

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

26 Ara 2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yayımlandığı tebliğ (“Tebliğ”) ile Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği kapsamında yeni düzenlemeler yaptı. Yapılan esaslı değişiklikler aşağıdaki gibi özetlenebilir: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (“KOBİ”) vasfı taşıyan yatırımcı firmalar için bağımsız değerlendirme […]

Daha fazla göster