İçeriğe Geç

Favori konularınızda güncel kalın Abone ol

Haberler ve Yayınlar

Türk Patent ve Marka Kurumu, Mutlak Ret Sebeplerine İlişkin Yeni Marka İnceleme Kılavuzu Yayımladı

15 Eki 2019

Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”), 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 5. maddesi kapsamında yapılacak mutlak ret sebeplerine ilişkin yeni Marka İnceleme Kılavuzu’nu yayımladı. 2011’den bu yana uygulamada olan kılavuzu SMK uyarınca güncelleştiren yeni kılavuz ile marka başvurularına […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Yasal Süre İçinde Sunulduğu Hâlde Mahkeme Tarafından Geç İşleme Konulan Temyiz Talebinin Süre Yönünden Reddedilmesi, Mahkemeye Erişim Hakkının İhlalidir

24 Eyl 2019

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun yasal süresi içinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (“UYAP”) üzerinden mahkemeye temyiz talebinde bulunmasına rağmen, Yargıtay’ın yerel mahkeme tarafından geç bir tarihte işleme konan temyiz talebini işleme alınma tarihini esas alarak süre yönünden reddetmesinin, Anayasa’nın 36. […]

Daha fazla göster

Cezalı KDV Tarhiyatına Karşı Açılan Davalar Kapsamında Defter ve Belgelerin Vergi İncelemesinde İbraz Edilmemesinin Sonuçlarına İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

24 Eyl 2019

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, vergi idaresince gerçekleştirilen re’sen cezalı katma değer vergisi tarhiyatına karşı mükelleflerce açılan davalar kapsamında, defter ve belgelerin vergi incelemesinde ibraz edilmemesi durumlarında yapılan tarhiyatlar ve kesilen cezalara ilişkin uygulama birliği sağlamak üzere karar verdi. Danıştay, […]

Daha fazla göster

Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yeni Yönetmelik Yayımlandı

24 Eyl 2019

Türkiye’deki tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri ve diğer bitki türlerine ait yerel çeşitlerin korunmasını sağlamak ve genetik erozyonlarını engellemek amacıyla Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlandı. Yerel çeşitlerin kayıt altına alınması, tohumluklarının çoğaltımı, pazarlanması, […]

Daha fazla göster

Rekabet Kurulu, Türk Eczacıları Birliği Hakkında Soruşturma Açılmasına Karar Verdi

24 Eyl 2019

Rekabet Kurulu (“Kurul”), Türk Eczacıları Birliği hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 4. maddesini (rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar) ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açılmasına karar verdi. Türk Eczacıları Birliği’nin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlemek […]

Daha fazla göster

Beşerî Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nde Değişiklik

24 Eyl 2019

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşerî Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği kapsamında ruhsatın askıya alınmasına ilişkin yeni düzenlemeler yaptı. Beşerî Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği usul ve esaslara göre İlaç […]

Daha fazla göster

Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Süresi 31 Aralık 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı

24 Eyl 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) belirli veri sorumluları açısından Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğünün 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi. Daha önce duyurduğumuz üzere,  yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Bedelsiz Olarak Yola Terk Edilen Taşınmazın İmar Planında Değişiklik Yapılması Sonrasında Önceki Malikine İade Edilmemesi Kamu Yararı ile Mülkiyet Hakkının Korunması Arasındaki Adil Dengenin Bozulması Anlamı Gelir ve Anayasa’ya Aykırıdır

27 Ağu 2019

Anayasa Mahkemesi, kamu yararı sebebiyle bedelsiz olarak yola terk edilen taşınmazın imar planında değişiklik yapılması sonucunda önceki malikine iade edilmemesinin mülkiyet hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Başvuruya konu olayda, Özel İstanbul Arel Eğitim Kurumları Anonim Şirketi (“Başvurucu”), maliki olduğu taşınmazda […]

Daha fazla göster

Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklikler Yapıldı

27 Ağu 2019

Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde pay gruplarına ve gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının paylarının alım satımına esas teşkil eden işlem fiyatına ilişkin değişiklikler yapıldı. Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına […]

Daha fazla göster

Yargıtay: İş Sözleşmesinde Kararlaştırılan “Süreden Önce Haksız Feshe Bağlı Cezai Şart” Hükmü, Sözleşmede Belirlenen Süre ile Sınırlı Olmak Üzere Geçerlidir

27 Ağu 2019

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu (“Kurul”), belirli süreli olarak yapılmış ancak objektif şartları taşımadığı için belirsiz süreli olarak kabul edilen iş sözleşmesinde kararlaştırılan “süreden önce haksız feshe bağlı cezai şart” hükmünün, sözleşmede belirlenen süre ile sınırlı olmak üzere […]

Daha fazla göster