İçeriğe Geç

Favori konularınızda güncel kalın Abone ol

Haberler ve Yayınlar

Ambush Marketing – Tuzak Pazarlama

21 Tem 2021

Reklam tanımları tarihsel süreç içerisinde reklam olgusunun gelişimine, kazandığı yeni boyut ve özelliklere göre değişiklik göstermektedir. 20. Yüzyılın başında reklam “Basılı ortamda vaat taşıyan bir tür satıcılık” olarak tanımlamışken, kuşkusuz bu tanım günümüz şartları açısından oldukça sığ kalmaktadır. Günümüzde […]

Daha fazla göster

Türk Patent ve Marka Kurumu Madrid Protokolü Kapsamında Yapılan Uluslararası Marka Başvurularına Vekil Kayıt İşlemlerini Durdurdu

6 Tem 2021

Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”), Madrid Protokolü kapsamında ulusal faza giren uluslararası marka başvurularına vekil kayıt işlemlerini durdurdu. Vekaletname sunularak uluslararası markalara ilişkin evraklara erişilmesi ve karşı görüş sunulması hala mümkün olsa da uluslararası marka başvuru sahipleri ile […]

Daha fazla göster

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, Bilinen Adrese Çıkartılan Tebligatın İade Edilmesi Halinde MERNİS Adresine Yapılacak Tebligata İlişkin Uygulamaya Açıklık Getirdi

6 Tem 2021

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu (“Genel Kurul”) 2019/2 E., 2020/3 K. sayılı ve 20 Kasım 2020 tarihli kararı ile, ilgililerin bilinen son adresi ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (“MERNİS”) sisteminde kayıtlı adreslerinin farklı olması durumunda MERNİS adreslerine yapılacak tebligatta […]

Daha fazla göster

Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

6 Tem 2021

9 Mayıs 2021 tarihli ve 31479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile lisanssız elektrik üretim süreçlerine dair birçok maddede değişikliğe gidildi. Değişiklik Yönetmeliği’nin önemli satır başlıkları aşağıdaki gibidir: […]

Daha fazla göster

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

6 Tem 2021

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 31513 sayılı ve 16 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile getirilen önemli düzenlemeler aşağıdaki gibidir: Sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayanlar, sözleşmenin konusuna […]

Daha fazla göster

Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik

6 Tem 2021

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 4 Haziran 2021 tarihli ve 31501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmelik, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 73/3 doğrultusunda müşteri […]

Daha fazla göster

Türkiye’deki Ticari Tedbirler – Mayıs 2021

9 Haz 2021

KORE MENŞELİ İMPLANTLARIN İTHALATINA GÖZETİM UYGULAMASI GETİRİLDİ Kore Cumhuriyeti menşeli 9021.29.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında yer alan “İmplantlar” ürününe yönelik bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir. Soruşturma kararının yer aldığı 2021/23 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, […]

Daha fazla göster

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Adasında Üretilen Hellim Peynirini Tescilli Menşe Adı Olarak Koruma Altına Aldı

9 Haz 2021

12 Nisan 2021 tarihinde Avrupa Komisyonu, Kıbrıs adasında üretilen Hellim peynirini 1 Ekim 2021’den itibaren geçerli olmak üzere tescilli menşe adı (“PDO“) olarak koruma altına aldı. Kıbrıslı Hellim üreticileri için büyük önem taşıyan PDO, Hellim adının tüm dilsel varyasyonlarının […]

Daha fazla göster

İnternet Ortamında Yayın ve İnternet Ortamında Yayın İletim Yetkisi Lisans Başvuruları ile Medya Hizmet Sağlayıcıların İhale ve Lisans Başvurularında İmza Sirküleri İbrazı Şartı Kaldırıldı

9 Haz 2021

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“İnternet Yönetmeliği”), Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Lisans […]

Daha fazla göster