İçeriğe Geç

Favori konularınızda güncel kalın Abone ol

Haberler ve Yayınlar

Türkiye için Veri Yönetişimi Çerçevesi Öneri Raporu Yayımlandı

18 Nis 2024

Türkiye’nin ulusal düzeyde gerçekleştireceği veri odaklı dijital dönüşümü destekleyecek olan “Ulusal Veri Stratejisi”nin hazırlık çalışmaları kapsamında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından hazırlanan “Türkiye için Veri Yönetişimi Çerçevesi Öneri Raporu” yayımlandı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (“UNDP”) hazırlamış olduğu Türkiye için […]

Daha fazla göster

Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik’in Yürürlük Tarihi Ertelendi

17 Nis 2024

26 Eylül 2023 tarihli ve 32321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) yürürlük tarihi, yayım tarihinden itibaren altı ay sonra olarak belirlenmişti. 21 Mart 2024 tarihli ve 32496 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel […]

Daha fazla göster

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

17 Nis 2024

14 Mart 2024 tarihli ve 32489 sayılı Resmî Gazete ile yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması, sınıflandırılması, ambalajlanması, etiketlenmesi ve piyasaya arzına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Yönetmelik kapsamında yer […]

Daha fazla göster

Bitki Koruma Ürünlerinin Onayına Esas Denemeleri Yapacaklar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

17 Nis 2024

20 Mart 2024 tarihli ve 32495 sayılı Resmî Gazete ile yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Onayına Esas Denemeleri Yapacaklar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), bitki ve bitkisel ürünler ile mantarların zararlı organizmalara karşı kullanılacak ticari formdaki bitki koruma ürünlerinin onayına esas denemeleri […]

Daha fazla göster

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığına Yapılan Klinik Araştırma Başvurularına İlişkin Kılavuz ile Viral ve Bakteriyel Ajanlara Karşı İnsanlarda Kullanım Amaçlı Hayvan İmmünglobulin/İmmün Serumlarının Klinik Dışı Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz’da Değişiklik Yapıldı

17 Nis 2024

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığına Yapılan Klinik Araştırma Başvurularına İlişkin Kılavuz’da (“Kılavuz”) İlk Uygunluk Başvurusu, Araştırmalarda Değişiklik Yapılması, Bildirimler, Kurumun Araştırmalarda Gözetimi ve Denetimi ve Diğer […]

Daha fazla göster

Telsiz Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

17 Nis 2024

Telsiz Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik (“Yönetmelik“), 27 Mart 2024 tarihli ve 32502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiş ve 6 Şubat 2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi […]

Daha fazla göster

Telsiz Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi.

16 Nis 2024

Telsiz Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. Telsiz Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik (“Yönetmelik“), 27 Mart 2024 tarihli ve 32502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiş ve 6 Şubat 2013 tarihli ve 28551 sayılı […]

Daha fazla göster

Yeşil Dönüşüm Yolunda: Çevre Etiketi Sistemi

5 Nis 2024

Çevre etiketi, hammadde sağlama aşamasından bertaraf aşamasına kadar olan süreçte çevresel etkileri azaltılmış ürünleri veya hizmetleri teşvik etmek ve tüketicilere doğru, yanıltıcı olmayan, bilimsel temelli bilgi sağlamak amacıyla kurulmuş gönüllü bir ödüllendirme sistemini temsil eden işarettir. Türkiye’de çevre etiketi […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Kamulaştırmasız El Atma Sebebine Dayalı Tazminat Davalarının Reddine veya Kısmen Kabulüne Karar Verilmesi Durumunda, Davacının Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulması Anayasa’ya Aykırılık Oluşturur

18 Mar 2024

Anayasa Mahkemesi, kamulaştırmasız el atma sebebine dayalı tazminat davalarının reddine veya kısmen kabulüne karar verilmesi durumunda davacının yargılama giderlerinin bir bölümünden sorumlu tutulmasının davacının taşınmazın gerçek karşılığını elde edememesine yol açabileceği gerekçesiyle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK”) 326’ncı […]

Daha fazla göster

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi: Uyuşmazlık Konusunun Aynı Olduğu Davada İkinci Kez Arabuluculuğa Başvuru Zorunlu Bulunmamaktadır

18 Mar 2024

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin (“Yargıtay”) 20 Kasım 2023 tarihli 2023/17941 E. ve 2023/17336 K. sayılı kanun yararına bozma kararında, işçilik alacaklarıyla ilgili davanın usulden reddedilmesini müteakip, benzer alacaklar için açılmak istenen ikinci bir davada arabuluculuk sürecine başvurulup başvurulmaması gerektiği […]

Daha fazla göster