Bilindiği üzere “Reklam Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 22.11.2023 tarih ve 32377 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu vesileyle Reklam Konseyi’ne üye veren kuruluşlar ile üyelerin dahil olduğu alanlar ve sayıları tekrar belirlenmiştir.

Paralel olarak 13 Aralık 2023 tarihinde Reklam Konseyi’nin beşinci toplantısı da gerçekleştirilmiştir. Konusu “Reklam Alanında Yeni Gelişmeler” şeklinde açıklanan Reklam Konseyi’nin toplantısı, aslında 2024 yılında Reklam Kurulu’nun neleri gündeme alabileceği ve inceleme/ özenli reklam konusundaki gündemin hangi konularda yoğunlaşabileceği konusunda bir işaret olarak da yorumlanabilir.  

Yapılan duyuruya göre, toplantında reklamlarda dijital dönüşüm sürecinden temel reklam uygulamalarına kadar çok geniş bir alanda değerlendirmeler yapılmış ve özel olarak da “Influencer” (Marka Elçileri), “Engelli Bireyler” ve “Medya Ölçümleri” çalışma gruplarının oluşturulmasın karar verilmiştir. Bu kapsamda, klasik reklam mecralarında olduğu gibi dijital mecralarda da tüketicilerin daha güçlü bir şekilde korunmasını sağlamak amacıyla Reklam Özdenetim Kurulu ile Reklam Kurulu işbirliğinde hayata geçirilmesi planlanan “Influencer Sertifika Programı Projesi” değerlendirilmiştir. Reklamlar ile herkese erişim ve kapsayıcılık yaklaşımı kapsamında, engelli bireylerin reklamlarda daha görünür olmasına yönelik çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir. Medya ölçümleri açısından ise, tüm bu ölçümlerin tek çatı altında toplanabilirliği inceleme konusu edilmiştir. Medya ölçümleri genellikle medya içeriğinin performansını, erişimini ve etkisini değerlendirmek için kullanılan çeşitli ölçümleri ve analizleri ifade eder.

Reklam Konseyi’nin değerlendirmeleri bunlar ile sınırlı kalmamış ve “Karanlık Ticari Tasarımlar” olarak adlandırılan tüketicinin seçimini manipüle etmeye yönelik aldatıcı ticari uygulamalar derinlemesine incelenmiştir.

Paralel olarak, mevcut uygulamalar ve toplum üzerindeki etkisi dikkate alındığında, örtülü reklamlara ilişkin incelemelerin de bu yıl çokça gündemde olacağı ve aksi yöndeki uygulamaları engellemek için çalışmalar yapılması beklenebilir.

Tüm bunların yanında, dünya toplumları olarak geldiğimiz nokta itibariyle, çevreye ilişkin beyanları içeren reklamların ve dolayısıyla bunlara ilişkin önlemlerin de karşımıza daha çok çıkacağı değerlendirilebilir.

Reklam Kurulu’nun, bu toplantılar dışındaki her konuda aktif reklam incelemelerine devam edeceği açıktır. Bu toplantı gündemi dikkate alındığında ise, 2024 yılında dijital mecralara/ dijital mecralardaki reklamlara yönelik özenin artırılmasının hedeflendiği ve paralel olarak da, bu yöndeki çalışmaların/ denetimlerin yoğunlaşmasının beklendiği düşünülebilir.