İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven; bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren tüm müvekkillere olduğu gibi, bilgi teknolojileri hukukuna ilişkin hizmet veren büyük uluslararası şirketlere de danışmanlık yapar. Verilen kapsamlı destek; teknolojinin yaratılması, transferi, kullanımı ve korunmasına yönelik stratejik hukuki danışmanlık içermektedir.

Moroğlu Arseven; teknolojinin tüm aşamalarında faaliyet gösteren, farklı boyutlardaki müvekkillerden oluşan bir portföye sahiptir. Bunlar arasında; donanım, yazılım, web, mobil, yazılım geliştirme, mobil hizmetler (mobil platform geliştirme gibi), web hizmetleri, e-ticaret, siber suçlar ve aynı zamanda finansman ve yatırımın tüm yönleriyle ilgili faaliyet gösteren yerli ve uluslararası müvekkiller yer almaktadır. Genellikle sınır ötesi unsurlar içeren ve farklı yargı yetki alanlarına giren konularda danışmanlık verilir.

Moroğlu Arseven’in avukatları, çok çeşitli yazılım ve donanım türleri de dahil olmak üzere teknolojiye hakimdir. Bu özellikleri sayesinde; müvekkillerle aynı mesleki dili konuşabilir ve verimli bir iletişim kurarlar. Böylece; belirli bir teknik yaklaşımın veya çerçevenin hukuka ilişkin sonuçları hakkında öneriler sunarak, hukuku teknolojiye hızlı bir şekilde uygularlar.

Moroğlu Arseven; bilgi teknolojileri ile ilgili hukuki meseleleri yorumlama, müvekkillerin yaklaşımlarını modern teknolojilere uyarlama veya karmaşık mevzuata ilişkin müvekkilleri yönlendirme konularında kesintisiz danışmanlık yapar. Bu alanda isim yapmış bir hukuk bürosudur. Hatta “türünün ilk örneği” niteliğindeki, ilk kez karşılaşılan sorunlara çözüm üretilir. Moroğlu Arseven; hızlı değişen teknolojiye ayak uydurmakta zorlanan yerel mevzuata rağmen, sağlam, yasal ve ticari stratejiler geliştirir. Bunda; ABD ve AB’nin yaklaşımları ve yasal mevzuatı hakkındaki benzersiz bilgi birikimi önemli rol oynar. Yerel mevzuat değişken olsa da sağlam yasal ve ticari stratejiler geliştirilmesine yardımcı olur. Örneğin, yurt dışında kapsamlı bir şekilde tartışılan ve düzenlenen ikinci el yazılımların Türkiye’deki olası gelişmeleri üzerine müvekillerine tavsiyelerde bulunur. 

Güçlü teknik bilgi dağarcığına ve uluslararası hukuki uygulamalara ilişkin deneyime sahip olan Moroğlu Arseven, yenilenen ve gelişen bilgi teknolojileri hakkında ortaya çıkan bir dizi hukuki konuda danışmanlık yapmaktadır. Bunlara iç içe geçmiş ticaret hukuku ve yasal uyumluluk perspektifleri de dahildir. Yapay zekâ, otomatik öğrenme, otomasyon, kripto para birimleri (özellikle Bitcoin ve Ethereum), M2M ve Nesnelerin İnterneti (IoT) sistemleri, açık kaynaklı ve açık veriler, özerk araçlar ve dronlar, kitle fonlaması, veri merkezleri, analitik, gömülü sistemler, çevrimiçi oyun, kumar ve bahis hizmetleri bu kapsamda verilebilecek örneklerdir. Moroğlu Arseven; sağlam ve güçlü mevzuata uyum uygulamaları, yolsuzlukla mücadele, kara para aklama ve terörle mücadele konularına odaklanarak bilgi teknolojileri kapasitesini genişletmiştir.

Moroğlu Arseven; çevrimiçi ödeme çözümleri ve FinTech ile ilgili, mevzuata uyum ve gizlilik konularında deneyim sahibidir. Yasal zorluklara yaratıcı çözümler sunar ve geleneksel yasa modellerinin yenilikçi ortamlara adaptasyonunda son derece başarılıdır.

Bilgi teknolojileri alanındaki devralmalar, start-up ​​ve büyüme finansmanı ile ilgili en başarılı uygulamalardan birine sahip olan Moroğlu Arseven; Türkiye’de, teknoloji ile ilgili risk sermayesi, melek yatırım ve girişimcilik sektörlerindeki hemen hemen tüm önemli yatırımcıları temsil eder.

Moroğlu Arseven’in deneyimli fikri mülkiyet ekibi, bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerin Türkiye’deki fikri mülkiyet haklarını proaktif olarak korumalarına destek olur. Dava takibi, danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü destek kapsamındadır. Ayrıca, müvekkillerin fikri mülkiyet çerçevesindeki varlıklarını oluşturmaları, korumaları ve ticarileştirilmeleri konularında rehberlik yapılır. Bu konuda verilen hizmetlere; izinsiz kullanım, yazılım dağıtma, manipülasyonu ve satışı ve aynı zamanda uygulama geliştirme ve lisanslama konuları hakkında danışmanlık örnek olarak verilebilir. Moroğlu Arseven; Türkiye’de faaliyet gösteren dünyanın en büyük bilgi teknolojileri şirketlerinden bazılarına marka koruma hizmetleri de sağlar.

Moroğlu Arseven; müvekkillere; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun işlem ve talepleri hakkında düzenli danışmanlık verir ve müvekkillerin bu gibi devlet kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde stratejik destek sağlar, onları temsil eder. Müvekkillerin çok çeşitli usullere tabii özel izinleri, muafiyetleri ve lisansları almalarına yardımcı olur. Mevzuata ilişkin günlük danışmanlık ile önemli incelemeler ve icra takipleri de destek kapsamında ele alınır.

Moroğlu Arseven’in uyuşmazlık çözümü ekibi, bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren müvekkillere tam kapsamlı ve entegre destek sağlarken, konuyla ilgili uzmanları uyuşmazlığın ilk aşamalarında sürece dahil eder. Ekibin verdiği destek; müvekkilleri medeni ve idari yargıda, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözümlerinde, stratejik müzakerelerde ve sulh süreçlerinde, ihtiyadi tedbir ve icra davalarında temsil etmeyi içerir. Lisans ve dağıtım anlaşmaları hakkındaki uyuşmazlıklarda müvekkilleri temsil etmek bu kapsamda örnek gösterilebilir.

Moroğlu Arseven bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren müvekkillere birleşmeler, devralmalar, ortak girişimler, stratejik ortaklıklar, şirket bölünmeleri, devirler ve grup yapılanmaları dahil olmak üzere her türlü büyük kurumsal işlemlerde danışmanlık verir. Özellikle; karmaşık, ticari ve operasyonel faktörlerle aynı anda mücadele gerektiren ve birden fazla yargı yetkisinin alanına giren durumlarda hatırı sayılır bir deneyim söz konusudur. Çoğunlukla yüksek, karmaşık borçları veya özkaynak yapılarını içeren bu projelerde; alıcı veya satıcı şirketler, pay sahipleri, yatırımcılar ve finans uzmanlarıyla yakın plan çalışma tercih edilir. Moroğlu Arseven; müvekkilin işletme hedeflerini ve bilgi teknolojileri sektörünün dinamiklerini göz önünde bulundurarak, bu faktörleri işlemin yapısına, risk dağılımına ve malvarlığı transferlerine yansıtmaktadır.