İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven, bilgi teknolojileri alanındaki düzenleyici hususları yorumlar ve bu konuda danışmanlık sağlar. Hem düzenleyici kurumlara hem de yenilikçi müvekkillere bu karmaşık düzenlemeleri yönetebilmeleri için destek olur. Öyle ki; bu alanda, “türünün ilk örneği” niteliğindeki problemlerle mücadele eden özel bir hukuk bürosudur. Bu kapsamda, en küçükten, en büyük uluslararası bilgi teknolojileri şirketlerine, yasal ve mevzuat ile uyumluluk konularında danışmanlık sağlar. Teknolojilerin oluşum, satın alım, aktarım, kullanım ve korunma aşamalarında ortaya çıkabilecek “mevzuata uyum” sorunlarına yönelik verdiği stratejik danışmanlık desteği ile tanınır.

Moroğlu Arseven; teknik birikimini mevzuata uyum alanındaki deneyimiyle harmanlayarak, yeni ve gelişmekte olan bilgi teknolojileri konusunda müvekkillerine son derece kaliteli bir destek sunar. Destek verilen konular; yapay zeka, yapay öğrenme, otomasyon, blockchain, e-para ve kripto para, M2M (=makineler arası iletişim) ve IoT (=nesnelerin interneti), bulut sistemleri ve platformları, açık kaynak ve veri, büyük veri, otonom araçlar ve drone, kitlesel fonlama, veri merkezleri, veri analizleri, gömülü teknolojiler, çevrimiçi oyunlar, kumar ve bahis siteleri. Uyumluluk uygulamaları alanındaki engin deneyimi, özellikle bilgi teknolojileri ile yolsuzluk, kara para aklama ve terör karşıtı sorunların kesişim noktasında faaliyet gösteren müvekkiller için özel bir önem taşır.

Moroğlu Arseven’in bu alandaki müvekkilleri arasında her büyüklükten bilgi teknolojileri şirketi vardır. Bunlar; donanım, yazılım, web, mobil, mobil hizmetler (mobil platform geliştirme gibi), web hizmetleri, e-ticaret, finansman ve yatırımların tüm yönleriyle ilgilenen yerel ve uluslararası müvekkillerdir.

Moroğlu Arseven’in konuyla ilgili avukatları, yazılım ve donanım dâhil olmak üzere teknolojinin teknik yönlerine hakimdirler, müvekkillerle iyi iletişim kurabilirler. Avukatlar, mevcut yasal düzenlemeleri ilgili teknolojiye hızla uygulayabilir ve akılcı öneriler geliştirirler.

Moroğlu Arseven, finansal hususlar ve gizlilik düzenlemeleri de dahil olmak üzere, internet üzerinden ödeme ve FinTech (=Finans Teknolojisi) alanlarında güçlü bir deneyime sahiptir. Hukuki sorunlara yaratıcı çözümler sunmanın yanı sıra, geleneksel hukuk modellerini yenilikçi ortamlara ve işlere başarıyla uyarlaması ile tanınır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli görülen süreç ve şartlara yönelik düzenli danışmanlık sağlamaktadır. Müvekkiller mevzuata uyum süreçlerinin her aşamasında, her anlamda desteklenir.