İçeriğe Geç

2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Melis Yılmaz,  2013 yılında Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nde eğitim gördü. 2017 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlıdır. Bir yıl sonra da Marka Vekilliğine hak kazanmıştır.

Yılmaz, fikri mülkiyet alanında çalışmakta olup, özellikle marka, tasarım, telif hakları ve haksız rekabet alanlarında faaliyet göstermektedir. Fikri mülkiyet haklarının ticari kullanımına ve korunmasına yönelik tüm aşamalarda müvekkillere hukuki destek ve danışmanlık verir. Özellikle; moda, elektronik ve medya sektörlerinde fikri mülkiyet haklarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesine odaklanmaktadır.

Birçok ulusal ve uluslararası marka portföyünün yönetiminde müvekkile özgü stratejilerin belirlenmesinde önemli rol oynar. Bu stratejilerle pek çok hukuki mekanizma bir araya getirilmekte ve her bir portföyün kendine özgü karmaşıklıkları ve dinamiklerine yönelik çözümler sunulması amaçlanmaktadır. Örneğin; Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılan yayıma itirazlar, kullanım ispatı için gerekli delillerin hazırlanması, muvafakatname, birlikte var olma anlaşmaları ve devir işlemleri için uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi gibi…

Yılmaz pek çok tanınmış markaya fikri mülkiyet uyuşmazlıkları ve dava süreçleri kapsamında destek vermektedir. Müvekkillerin haklarını korumak için ihtarname gönderilmesi, uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi ve tecavüz, haksız rekabet ve hükümsüzlük davaları gibi çeşitli hukuki yolların kullanılması yolunda müvekkillere katkı sunar.

Yılmaz müvekkil portföyünün korunması ve geliştirilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvurular, devirler, geri çekme işlemleri, itirazlar, birleşme ve benzeri gerekli tüm işlemleri başarıyla gerçekleştirir.

Ayrıca, taklit malların Türkiye pazarına girmesini engelleme ve Türkiye pazarını taklit ürünlerden temizleme projelerinin planlaması ve uygulanmasında müvekkillere hukuki destek verir. Bu kapsamda taklit ürünlerin arama ve toplatılmasına yönelik ceza davalarında ve taklit ürünlerin henüz pazara girmeden gümrükte yakalanmasına ilişkin faaliyetlerde rol üstlenir.

Yılmaz; moda, elektronik ve medya ağırlıklı olmak üzere pek çok farklı sektörden yerli ve uluslararası şirketi desteklemektedir.

İngilizce ve Almanca bilen Yılmaz, Moroğlu Arseven ekibine katılmadan önce bir yıl boyunca Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi nezdindeki Temyiz Kurulu’nda staj yapmıştır.

KAYITLI OLDUĞU KURULUŞLAR

  • Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka Vekili (2018)
  • İstanbul Barosu (2017)

EĞİTİM

  • Lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (2015)
  • Erasmus Öğrenci Değişim Programı, Erasmus Üniversitesi Rotterdam (2013)

DİLLER

  • Türkçe
  • İngilizce
  • Almanca