İçeriğe Geç

Pelin Oğuzer, 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 2015 yılında aynı üniversitede Özel Hukuk Yüksek Lisansı’nı tamamlamıştır. 2011 yılından bu yana İstanbul Barosu’na kayıtlıdır.

Yerli ve yabancı şirketlere ticaret hukuku ve şirketler hukuku alanlarında danışmanlık yapmakta; özellikle birleşme ve devralmalar, ortak girişimler, büyüme finansmanı ve ürün sorumluluğu konularına yoğunlaşmaktadır. Oğuzer, projelerin planlanması ve hukuki inceleme aşamasından, müzakere ve kapanış sürecine kadar işlemlerin tüm aşamalarında müvekkillere destek olur. Söz konusu işlemlerde gerek satıcı gerekse alıcı tarafları temsil ederek; hukuki risklerin tespiti ve bu risklere karşı alıcı tarafa gerekli korumayı sağlayan beyan ve tekeffüllerin alınması hususunda müvekkillere yardımcı olur.

Pay alım ve pay iştirak sözleşmeleri ile pay sahipleri sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresinin yanı sıra işlemin sorunsuz bir şekilde tamamlanması konusunda da deneyim sahibidir. Hedef şirketin hukuki incelenme sürecine de yakından dâhil olması sayesinde, potansiyel hukuki sorunları ve olumsuzlukları tespit edip projenin ileriki aşamalarında bunların çözümü için yöntemler önerir.

Sürekli,  teknoloji, girişimcilik ve start-up ekosistemlerinde çalışmakta olan Oğuzer;  yatırımların her iki tarafında yer alan müvekkilleri temsil etmektedir. Bu sektörde faal olan müvekkilleri, tüketici hukukunun yanı sıra faaliyet alanları ile ilgili diğer düzenleyici kurallara uyum ve ticaret hukuku konularında da destekler.

Oğuzer, ticaret hukuku ve şirketler hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda, özellikle pay sahipliği uyuşmazlıklarında müvekkilleri temsil etmektedir. Ticari dava deneyimi, birleşme ve devralma projelerinde müvekkillere verdiği hukuki danışmanlığı güçlendirmekte; proje sözleşmelerini oluştururken gelecekteki olası uyuşmazlıkları önleme ve müvekkillere gerçekçi mekanizmalar sunma yönünde hareket etmesini sağlamaktadır.

Endüstri, üretim, gayrimenkul ve inşaat, perakende ve tüketici ürünleri gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı birçok müvekkille çalışmaktadır.

Yabancı dili İngilizce olan Oğuzer, Robert Kolej Mezunlar Derneği üyesidir.

BARO ÜYELİĞİ

  • İstanbul Barosu (2011)

EĞİTİM

  • İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk Yüksek Lisansı (2015)
  • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2010)

DİLLER

  • İngilizce

ÜYELİKLER

  • Robert Kolej Mezunlar Derneği