İçeriğe Geç

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2018 yılında mezun olan Serra Özkay, 2016 yılında Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim gördü. 2019 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlıdır.

Özkay ağırlıklı olarak kurumsal danışmanlık ve ticari sözleşmeler eksenli ticari işlemler üzerine çalışmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında bulunan müvekkillere; dava, takip, icra ve borç tahsilatı prosedürlerinin her aşamasında yardımcı olur. Uyuşmazlıkları çözmek, müvekkillerin varlıklarına ulaşmasını veya varlıklarını korumasını sağlamak için anlaşma müzakerelerine katılır ve aynı zamanda konkordato, ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararlarının alınmasına destek verir.

Özkay, haksız rekabet ve dolandırıcılık gibi ekonomik suçlar dahil, ceza davalarında deneyimlidir. Özellikle haksız rekabetten kaynaklanan tazminat davaları, sözleşmeden doğan talepler, manevi tazminat talepleri ve iş hukuku ihtilafları gibi konuları merkeze alarak, mahkemeler nezdinde dava dilekçelerinin hazırlanmasına yardımcı olur. Müvekkillere miras hukuku alanında da destek verir.

Özkay, kurumsal belgeler ve farklı nitelikteki sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesinde aktif rol alır. Ayrıca, müvekkillere danışmanlık sağlanan konularda hukuki araştırmalar yapar, Türk Şirketler Hukuku alanında yol gösterici nitelikte ve mevzuat uyumluluğu hakkında detaylı açıklamalar içeren bilgi notları hazırlar

Gayrimenkul ve inşaat, lojistik, sigorta, medya ve eğlence ve ilaç gibi alanlarda faaliyet gösteren müvekkillerle çalışır.

Yabancı dilleri İngilizce ve Almanca’dır.

Özkay; 2015 yılından bu yana Cağaloğlu Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir.

KAYITLI OLDUĞU KURULUŞLAR

  • İstanbul Barosu (2019)

EĞİTİM

  • Lisans, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (2018)
  • Erasmus Öğrenci Değişim Programı, Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2016)

DİLLER

  • Türkçe
  • İngilizce
  • Almanca