İçeriğe Geç

Simge Onatır, 2018 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Onatır, 2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İktisat Hukuku Yüksek Lisans programına başlamıştır.

Onatır, öncelikle karmaşık hukuk ve ticari dava alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle kurumsal danışmanlık ve ticari anlaşmazlıklardaki uygulamalara odaklanmaktadır. Onatır, müvekkillerine yurt içi ve yurt dışında dava ve uyum süreçlerinin tüm aşamalarında yardımcı olmaktadır.

Müvekkillerinin; sözleşmeden doğan alacakları, tazminat talepleri, alacakları, iflas ve yeniden yapılandırmaları ve tüketici uyuşmazlıkları gibi problemlerine odaklanarak mahkemeler nezdinde uyuşmazlık çözümü, dava, sözleşme, alacakların tahsili, malvarlığının korunması süreçlerinin takibi konusunda deneyimlidir. Müvekkillerinin kurumsal evrak ve sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi konusunda danışmanlık vermekte, uyuşmazlıkların sonuçlandırılması, müvekkillerinin varlıklarına erişiminin kolaylaştırılması ve korunması için ilgili süreçleri bizzat takip etmektedir. Ayrıca Onatır, profesyonel şirketlere çeşitli hukuki konularda yazılı ve sözlü danışmanlık vermekte ve müvekkillerinin talebi üzerine bilgilendirme metinleri ve notları hazırlamaktadır.

Onatır ayrıca iş sözleşmesi ve fesih süreçlerini de takip etmektedir. Müvekkillere iş hukuku konusunda danışmanlık vermekte; sözleşme, dilekçe, ihtarname gibi belgelerin hazırlanmasında rol almaktadır. Müvekkillerine iş ilişkisinden doğan uyuşmazlıklarda sözlü ve yazılı danışmanlık yapmakta, arabuluculuk ve mahkeme süreçlerinde müvekkillerini temsil etmektedir.

Yabancı dili İngilizcedir.

KAYITLI OLDUĞU KURULUŞLAR

  • İstanbul Barosu (2019)

EĞİTİM

  • Yüksek Lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Hukuku (Devam ediyor)
  • Lisans, Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (2014)

DİLLER

  • Türkçe
  • İngilizce

ÜYELİKLER

  • Uluslararası Hukuk Okulları Birliği 
  • Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kulübü