Anayasa Mahkemesi (“AYM”), kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi üzerine yapılan şikayeti değerlendirdi. Değerlendirme sonucu, kamuya açık belgelerde kimliğin gizli tutulması gerektiği gerekçesi ile, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

18 Mart 2022 tarihli ve 31782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan AYM kararına konu olan başvuru, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesine yönelik şikayet hakkında etkili bir ceza soruşturması yapılmaması nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Mevcut olayda;

  • Başvurucu (“Başvurucu”) kendisinin evlilik öncesine ait hastane kayıtları ve tedavi bilgilerinin özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması haklarına aykırı olarak eşi tarafından ele geçirilip delil olarak mahkemeye sunulduğu iddiasıyla eşinden şikayetçi olmuştur.
  • Başvurucu, şikâyet dilekçesinde hasta ile doktoru arasındaki bilgilerin gizliliğinin esas olduğunu; eşinin doktor olmasının verdiği kolaylıktan yararlanarak hastane tarafından gizli tutulması gereken bilgilere yetkili merci talebi olmadan, mesleki imtiyazını kullanarak ulaştığını ve bu bilgileri menfaati için kullanmasının Türk Ceza Kanunu ile Hasta Hakları Yönetmeliği’ne aykırı olduğunu belirtmiştir.
  • Başsavcılık ise Başvurucu’nun şikayetine ilişkin olarak eşlerin birinci dereceden yakın olması gerekçesi ile kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiş ve eylemin özel hayatın ihlali olarak değerlendirilemeyeceği belirtmiştir.
  • Başvurucu itiraz etmiş ve itirazı, Afyonkarahisar I. Sulh Ceza Hakimliği (“Yerel Mahkeme”) tarafından, Başsavcılık tarafından verilen kararın usule ve mevzuata uygun olduğu gerekçesi ile reddedilmiştir. Bunun üzerine Başvurucu konuyu AYM’ye taşımıştır.
  • AYM, (i) başvurucunun kamuya açık belgelerde kimliğinin gizli tutulması talebinin kabulüne, (ii) kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, (iii) Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine, (iv) kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmak üzere kararın Yerel Mahkeme’ye iletilmesine karar verilmiştir.

18 Mart 2022 tarihli 31782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 2019/20473 başvuru numaralı AYM kararının tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.