İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 131: 1 Kasım 2023

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

1 Kas 2023

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 13 Ekim 2023 tarih ve 32338 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmış olup, gıdalarda kullanılmasına izin […]

Daha fazla göster

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafından Genetik Verilerin İşlemesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber Yayımlandı.

1 Kas 2023

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 24 Ağustos 2022 tarihinde Genetik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber Taslağı yayımlanmıştı. 13 Ekim 2023 tarihi itibariyle nihai hale getirilen Genetik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber Kişisel Verileri […]

Daha fazla göster

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler Yapıldı

1 Kas 2023

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile piyasa işletim lisansı sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapılarında sermayenin yüzde dördünün altındaki değişikliklerin bildirimi zorunluluğu başta olmak üzere Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki şartlarda da düzenlemeler getirilmiştir. 14 Ekim 2023 tarihli ve […]

Daha fazla göster

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği Yayımlandı

1 Kas 2023

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından hazırlanan, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 19 Ağustos 2023 tarihinde yayımlandı ve yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yönetmelik, doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde çevreye zarar […]

Daha fazla göster

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Düzenlemeler Yayımlandı

1 Kas 2023

12 Ekim 2023 tarihli ve 32337 sayılı Resmi Gazete ile Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ […]

Daha fazla göster

YAYBİR ‘’Dijital Korsanla Mücadele Yönetim Sistemi’’nin Hayata Geçtiğini Duyurdu

1 Kas 2023

Dijital korsanla etkin bir mücadele sürdürebilmek adına teknolojinin olanaklarının kullanıldığı, yenilikçi ve sürekliliğe sahip bir sistem ihtiyaç haline gelmiştir. Bu doğrultuda yapılan girişimler ile, YAYBİR tarafından duyurulduğu üzere 2022 yılı Eylül ayında geliştirilmeye başlanan “Dijital Korsanla Mücadele Yönetim Sistemi”’nin […]

Daha fazla göster

Yeşil Şarj İstasyonlarına Yönelik Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi

1 Kas 2023

Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle şarj hizmetine konu elektrik enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanan yeşil şarj istasyonları mevzuata getirildi. 17 Ağustos 2023 tarihli ve 32282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Şarj Hizmetleri Değişiklik […]

Daha fazla göster