Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 23 Mart 2020 tarih ve 126 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri (“Sirküler”) ile,

  • 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar,
  • 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar

31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Sirküler’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.