Emeklilik Yatırım Fonları ve Yatırım Fonları, Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere Daha Geniş Yatırımlar Yapabilecek

10 Şub 2021

31343 sayılı ve 23 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ve Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) uyarınca […]

Daha fazla göster