İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 100: 10 Şubat 2021

Emeklilik Yatırım Fonları ve Yatırım Fonları, Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere Daha Geniş Yatırımlar Yapabilecek

10 Şub 2021

31343 sayılı ve 23 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ve Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) uyarınca […]

Daha fazla göster

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun İletişim Adresi Doğrulamasına İlişkin İlke Kararı

10 Şub 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), veri sorumlularının veri sahipleri tarafından sağlanan iletişim adreslerini doğrulayabilmesi adına alması gereken teknik ve idari tedbirlere ilişkin ilke kararı yayımladı. Kurul’a intikal eden şikâyet ve ihbarlar kapsamında; işbu ilke kararında: E-ticaret, telekomünikasyon, ulaşım, turizm […]

Daha fazla göster

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Sağlık Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirket Tarafından Yapılan Veri İhlal Bildirimine İlişkin Kararı

10 Şub 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) veri ihlali sonrasında, gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alan veri sorumlusu hakkında yaptırım kararı almadığı ilk kararını yayımladı. Karara konu veri ihlali 30 Eylül 2020 ve 5 Ekim 2020 tarihleri arasında yaşanmıştır. Veri […]

Daha fazla göster

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan Twitter, Periscope ve Pinterest’e Reklam Yasağı

10 Şub 2021

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) sosyal ağ sağlayıcılarına ilişkin düzenlemeler kapsamında temsilci atama yükümlülüğünü yerine getirmeyen Twitter, Periscope ve Pinterest için reklam yasağı kararı verdi. Kısa süre önce 5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla […]

Daha fazla göster

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı

10 Şub 2021

Eserlerin çoğaltılmış kopyalarının piyasaya arzı ve taklit ile mücadele için eserlerin üzerinde yer alması gereken özel bir güvenlik etiketi olan bandrolün uygulama esasları hakkındaki yönetmelik değişti. Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik […]

Daha fazla göster

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Mevzuatı Kapsamındaki Yükümlü Statüsüne Serbest Avukatlar da Eklenmiştir

10 Şub 2021

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 20. vd. maddelerinde 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili değişiklikler öngörülmüştür. Bu değişiklikler kapsamında, serbest avukatlar suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi mevzuatı kapsamındaki yükümlü statüsüne dahil […]

Daha fazla göster

Aynı Finansal Gruba Bağlı Kuruluşlar Arasında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Amacıyla Bilgi Paylaşımında Bulunulabilmesi İmkânı Getirildi

10 Şub 2021

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 20. vd. maddelerinde 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili değişiklikler öngörülmüştür. Bu kapsamda aynı finansal gruba bağlı kuruluşlar arasında suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik gerekli […]

Daha fazla göster

Türk Ticaret Kanunu’nda Pay Senetleri ve Defterlerin Tutulması ile İlgili Değişiklikler Yapıldı

10 Şub 2021

31 Aralık 2020 tarihli 31351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) hamiline yazılı pay senetleriyle ve defterlerin tutulması ilgili düzenlemelerde çeşitli değişiklikler yapıldı. Esaslı […]

Daha fazla göster